Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์พม่า

มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM11

VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

กำหนดเดินทาง

ก.ค. - ก.ย. 62

เริ่มต้น 11,555
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MM10

VINTAGE MYANMAR 3DAYS 2NIGHTS B

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้าเมืองสิเรียม

กำหนดเดินทาง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

เริ่มต้น 11,555
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm08

SPECIAL MYANMAR 2DAYS 1NIGHTS

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น 6,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm06

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

กำหนดเดินทาง

มิ.ย. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 9,800
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm03

HELLO-MYANMAR-3D2N

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้

กำหนดเดินทาง

กรกฎาคม - กันยายน 2562

เริ่มต้น 11,700
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm02

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

กำหนดเดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 13,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm05

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส

กำหนดเดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 11,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm01

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

เริ่มต้น 11,900
รายละเอียด

VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS

รหัสทัวร์ : MM11

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 11,555

กำหนดเดินทาง

ก.ค. - ก.ย. 62

รายละเอียด

VINTAGE MYANMAR 3DAYS 2NIGHTS B

รหัสทัวร์ : MM10

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้าเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 11,555

กำหนดเดินทาง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

รายละเอียด

SPECIAL MYANMAR 2DAYS 1NIGHTS

รหัสทัวร์ : mm08

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน

มาใหม่
เริ่มต้น 6,999

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm06

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 9,800

กำหนดเดินทาง

มิ.ย. - ธ.ค. 62

รายละเอียด

HELLO-MYANMAR-3D2N

รหัสทัวร์ : mm03

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้

มาใหม่
เริ่มต้น 11,700

กำหนดเดินทาง

กรกฎาคม - กันยายน 2562

รายละเอียด

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm02

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

มาใหม่
เริ่มต้น 13,999

กำหนดเดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 62

รายละเอียด

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm05

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส

มาใหม่
เริ่มต้น 11,999

กำหนดเดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 62

รายละเอียด

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm01

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 11,900

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

รายละเอียด