Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์พม่า

มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm07

VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

กำหนดเดินทาง

ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มต้น 11,555
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm06

SPECIAL MYANMAR 2DAYS 1NIGHTS

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน

กำหนดเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น 6,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm04

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

กำหนดเดินทาง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63
 

เริ่มต้น 11,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm03

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

กำหนดเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น 9,800
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm02

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวย

กำหนดเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 13,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : mm01

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 11,999
รายละเอียด

VINTAGE MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS

รหัสทัวร์ : mm07

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 11,555

กำหนดเดินทาง

ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

SPECIAL MYANMAR 2DAYS 1NIGHTS

รหัสทัวร์ : mm06

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน

มาใหม่
เริ่มต้น 6,999

กำหนดเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm04

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 11,900

กำหนดเดินทาง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63
 

รายละเอียด

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm03

ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

มาใหม่
เริ่มต้น 9,800

กำหนดเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm02

มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวย

มาใหม่
เริ่มต้น 13,999

กำหนดเดินทาง

กันยายน – ธันวาคม 2562

รายละเอียด

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : mm01

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส

มาใหม่
เริ่มต้น 11,999

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62

รายละเอียด