Majestic Travel International

TH33 : เที่ยวเพชรบุรี วันเดย์ทัวร์

กำหนดการเดินทาง           

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63

 

มาใหม่

เที่ยวสุขใจไปเพชรบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์ ชมวิวปลายแหลมหลวง-วัดถ้ำเขาหลวง-ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่-โครงการชั่วหัวมัน- ร้านกาแฟบ้านร้อยปี-พระราชวังบ้านปืน-ช้อปปิ้งตลาดน้ำกวางโจว

เริ่มต้น 1,299

โหลด : 61

06.30 น. นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

10.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ปลายแหลมหลวง ตั้งอยู่ในเขต อ.บ้านแหลม และยังเป็นที่ตั้งของชุมชนแหลมผักเบี้ย หาดแห่งนี้ถือเป็นหาดที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมีทั้งทะเลและป่าไม้ในที่เดียวกัน ทำให้บริเวณหาดปลายแหลมหลวงนี้มีจุดถ่ายภาพสวยงามและได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทรายเม็ดแรกแห่งท้องทะเลอ่าวไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ก่อนนำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ในเขต อ.ท่ายาง บนเขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีหินงอกหินย้อยสีสันสวยงาม ถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดของเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือการได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดานถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก ซึ่งลักษณะของลำแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู ให้ท่านกราบสักการะบูชา จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่ และอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย กับเมนูหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่น ของหวาน เบเกอรี่ อาหารทานเล่นหรืออาหารจานเดียว ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งในสไตล์แบบโรงนาออกแบบเก๋ทันสมัย มีทางเดินเป็นบันไดทอดยาวไปสู่ท้องทุ่งนาเขียวขจีและต้นตาลโตนดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชร ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้หลากหลายมุม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอา พระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เนื้อที่ภายในโครงการกว้างไกลตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เดิมสภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง ปัจจุบันได้ จัดสรรทำการเกษตรเป็นอย่างดี มีทั้งแปลงพืชเศรษฐกิจที่ปลูกหลายชนิด อาทิ สับปะรด มะนาว มะพร้าว รวมทั้ง มันเทศ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ก็ยังมีการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผักต่างๆ อาทิ แก้วมังกร ชมพู่เพชร กล้วย ฟักทอง กะเพรา โหระพา พริก ฯลฯ มีแปลงปลูกข้าว ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปลูกยางพารา โดยทั้งหมดนี้จะเน้นไม่ให้มีการใช้สารเคมี มีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และแปลงเกษตรที่จัดเป็นสวนสวย ให้ท่านนั่งรถของโครงการชมพื้นที่รอบโครงการพร้อมรับฟังคำบรรยาย และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ จากนั้นนำท่านแวะพักเบรกดื่มกาแฟหรือถ่ายรูปกับร้านที่ตกแต่งสไตล์โบราณกับร้านกาแฟบ้านร้อยปี ตกแต่งด้วยไม้เก่าและของสะสมโบราณรวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นของต้นไม้ต่างๆ สามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้หลากหลายมุม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังบ้านปืนหรือพระราชวังรามราชนิเวศน์ เป็น พระราชวังที่มีความงดงามสวยแปลกตาตามสไตส์ยุโรป สร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังแบบยุโรปสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและอาร์ตนูโว เพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน ถือว่าเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของไทย ตัวพระตำหนักจะเน้นความทันสมัยโดยชั้นสองจัดเป็นจุดเด่นของพระตำหนักเพราะรวมสิ่งน่าชมไว้หลายหลาก ท่านสามารถชมเรื่องราวความเป็นมาและเดินชมภายในอาคาร ซึ่งการตกแต่งภายในแต่ละห้องให้มีรูปลักษณ์แตกต่าง กันไปทั้ง สีสันและวัสดุที่ใช้ เช่น บริเวณโถงบันไดใช้โทนสีเขียว ห้อง เสวยใช้โทนสีเหลือง ตกแต่งช่องประตูด้วยเหล็กดัดแบบอาร์ตนู โวและประดับผนังด้วยแผ่นกระเบื้องเคลือบสีเหลืองสด ตัดกรอบด้วยกระเบื้องเขียวเป็นช่องๆ ตามแนวยืน โดยกระเบื้องประดับผนังมีลวดลายนูนเป็นรูปสัตว์และพรรณพืชต่างๆ แทรกอยู่เป็นระยะ ห้องพระบรรทมใช้โทนสีทอง โดยตกแต่งเสาในห้องด้วยแผ่นโลหะสีทองขัดเงาดุนลาย หัวเสาเป็นภาพเขียนแจกัน ดอกไม้หลากสี บนพื้นครึ่งวงกลมสีทองดูสง่างาม จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ตลาดน้ำกวางโจว ตั้งอยู่ในเขต อ.หนองหญ้าปล้อง ซึ่งมีความพิเศษตรงที่เป็นตลาดน้ำแห่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนน้ำตกกวางโจว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเพชรเลยก็ว่าได้ ให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของกินของฝากจากเมืองเพชรที่ชาวบ้านต่างพากันพายเรือนำของมาวางขายกันอย่างคึกคัก มีทั้งอาหารและสินค้าอื่นที่ราคาเป็นมิตร ที่ชาวบ้านทำมาขายเองผลิตเองพร้อมทั้งเดินหามุมสวยๆ เพื่อถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ เช่น ซุ้มต้นไผ่และน้ำตกกวางโจว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ