Majestic Travel International

TH25 : สายมูเติมบุญ เมืองคอน นครศรีธรรมราช 3วัน 2คืน

กำหนดเดินทาง

 ธันวาคม 2563 - 1-3 มกราคม 64

airasia

สายมูเติมบุญ เมืองคอน นครศรีธรรมราช 3วัน 2คืน พรานบุญหนุนทรัพย์ ขอได้ไหว้รับรับไอ้ไข่วัดเจดีย์ พักนครศรีธรรมราช 2 คืน

เริ่มต้น 6,888

โหลด : 52

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดธาตุน้อย - คีรีวง - เมืองนคร 

วันที่ 2 วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดสระสี่มุม - สิชล - จุดชมวิวเขาพลายดำ - ฮูล่าบีชคลับ สิชล - เมืองนคร - ร้านโรตีบังบ่าว

วันที่ 3 ศาลหลักเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ - ร้านโกปี๊ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ