Majestic Travel International

TH16 : มูสุดปัง นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง

ธ.ค. 63 - มี.ค. 64

VIETJET AIR
มาใหม่

ทัวร์สุดฮิป_ทริปสุดชิลล์ @เกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน

เริ่มต้น 6,555

โหลด : 53

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ (ตาไข่) - โรงแรมที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช – ลานสกา – ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – วัดสวนขันตามรอยมุเตตัวแม่ – วัดธาตุน้อยตามรอยมุเตตัวแม่
โรงแรมที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง โรงแรมที่พัก – สนามบินนครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ