Majestic Travel International

TH09 : เพชรบูรณ์ เลย 4วัน 2คืน

กำหนดเดินทาง

เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 63

มาใหม่

เพชรบูรณ์เขาค้อ เลย เชียงคาน 4วัน 2คืน พักหล่มสัก เพชรบูรณ์ 1คืน เชียงคาน 1คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIP เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 63

เริ่มต้น 5,555

โหลด : 60

วันแรก จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ เวลา 23.00น.

วันที่สอง จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ - ไร่ GB ทุ่งกังหันลม - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก - ที่พักหล่มสัก/หล่มเก่า เพชรบูรณ์ อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น

วันที่สาม เพชรบูรณ์ - จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน – พักเชียงคาน อาหารเช้า / เที่ยง

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดา บ้านนาป่าหนาด - บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดา หรือ สกายวอล์คเชียงคาน - Crystal Box Coffee - ร้านของฝาก อาหารเที่ยง