Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG05

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” | ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด | วัดพระเขี้ยวแก้ว | เมอร์ไลออน | ลิ้มรสข้าวมันไก่รสชาติต้นตารับสิงคโปร์ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ | มารีน่า เบย์ แซนด์ SINGAPOR

กำหนดเดินทาง

พ.ย. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 9,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG04

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) | ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข

กำหนดเดินทาง

29 ธันวาคม – 1 มกราคม 2563

30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2563

เริ่มต้น 25,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG03

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ | พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ

กำหนดการเดินทาง                     

กันยายน - ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 14,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG02

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) | ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข

กำหนดการเดินทาง

28-31 ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 24,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : SG01

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์

กำหนดวันเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น 13,999
รายละเอียด

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG05

SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” | ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด | วัดพระเขี้ยวแก้ว | เมอร์ไลออน | ลิ้มรสข้าวมันไก่รสชาติต้นตารับสิงคโปร์ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ | มารีน่า เบย์ แซนด์ SINGAPOR

มาใหม่
เริ่มต้น 9,999

กำหนดเดินทาง

พ.ย. - ธ.ค. 62

รายละเอียด

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : SG04

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) | ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข

มาใหม่
เริ่มต้น 25,999

กำหนดเดินทาง

29 ธันวาคม – 1 มกราคม 2563

30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2563

รายละเอียด

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG03

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ | พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI | มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ

มาใหม่
เริ่มต้น 14,999

กำหนดการเดินทาง                     

กันยายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียด

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : SG02

SINGAPORE ครบสูตร 4 วัน 3 คืน “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome) | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) | สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า) | ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข

มาใหม่
เริ่มต้น 24,999

กำหนดการเดินทาง

28-31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : SG01

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์

มาใหม่
เริ่มต้น 13,999

กำหนดวันเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด