Majestic Travel International

nz04 : Perfect Tour New Zealland NY

กำหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

การบินไทย
มาใหม่

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ -เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน • พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ + พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ • บุฟเฟต์ บนเรือระหว่างล่องทะเลสาบโรตัวรัว • พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50% • ชิมปลาแซลมอน และชิมเชอร์รี่ สดใหม่จากสวน • ชมโชว์การแสดงของชาว

เริ่มต้น 122,900

โหลด : 9

1 กรุงเทพฯ อ็อคแลนด์

2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง

3 ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตั้น ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - แซลม่อนฟาร์ม– ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์

4 ควีนส์ทาวน์– ทะเลสาบเต อานาว ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ – เท อานาว 5 เท อานาว – ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าพร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์

6 อ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่า

7 โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว - พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์

8 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ