Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ16

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 96,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ15

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 75,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ08

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋า

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 103,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ07

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 85,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz04

Perfect Tour New Zealland NY

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ -เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน • พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ + พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ • บุฟเฟต์ บนเรือระหว่างล่องทะเลสาบโรตัวรัว • พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50% • ชิมปลาแซลมอน และชิมเชอร์รี่ สดใหม่จากสวน • ชมโชว์การแสดงของชาว

กำหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

เริ่มต้น 122,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz03

Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม + พร้อมรับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้ ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวน์ ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก ชมทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น ชมเมืองไค

กำหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

เริ่มต้น 89,900
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz02

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ -เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมยอดเขาแคชเมียร์ พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กำหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

เริ่มต้น 139,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62
 

เริ่มต้น 60,900
รายละเอียด

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : NZ16

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 96,300

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : NZ15

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์

มาใหม่
เริ่มต้น 75,900

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : NZ08

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋า

มาใหม่
เริ่มต้น 103,300

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : NZ07

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

มาใหม่
เริ่มต้น 85,300

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

Perfect Tour New Zealland NY

รหัสทัวร์ : nz04

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ -เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน • พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ + พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ • บุฟเฟต์ บนเรือระหว่างล่องทะเลสาบโรตัวรัว • พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50% • ชิมปลาแซลมอน และชิมเชอร์รี่ สดใหม่จากสวน • ชมโชว์การแสดงของชาว

มาใหม่
เริ่มต้น 122,900

กำหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

รายละเอียด

Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights

รหัสทัวร์ : nz03

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม + พร้อมรับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้ ล่องเรือชมความงามของมิลฟอร์ด ซาวน์ ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก ชมทะเลสาบเทคาโป ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น ชมเมืองไค

มาใหม่
เริ่มต้น 89,900

กำหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

รายละเอียด

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ -เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน

รหัสทัวร์ : nz02

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมยอดเขาแคชเมียร์ พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

ยอดนิยม
เริ่มต้น 139,900

กำหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ปีใหม่)

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : nz01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี โดยสายการบินไทย (TG)

มาใหม่
เริ่มต้น 60,900

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62
 

รายละเอียด