Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz02

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1

กำหนดการเดินทาง

9 – 15 เมษายน 2563( สงกรานต์)

เริ่มต้น 95,900
รายละเอียด

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days

รหัสทัวร์ : nz02

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1

ยอดนิยม
เริ่มต้น 95,900

กำหนดการเดินทาง

9 – 15 เมษายน 2563( สงกรานต์)

รายละเอียด