Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ16

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้eแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

14-22 มี.ค./ 28 มี.ค.-05 เม.ย. /18-26 เม.ย./ 25 เม.ย.-03 พ.ค.2563
2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค./ 30 พ.ค.-07 มิ.ย./ 6-14 มิ.ย. / 20-28 มิ.ย.2563

เริ่มต้น 93,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ15

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กำหนดการเดินทาง

24-29 มี.ค. / 31 มี.ค.-05 เม.ย./ 21-26 เม.ย./ 28 เม.ย.-03 พ.ค.2563
5-10 พ.ค./ 19-24 พ.ค. /26-31 พ.ค./ 9-14 มิ.ย./ 23-28 มิ.ย.2563

เริ่มต้น 74,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ08

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋า

กำหนดการเดินทาง

20-28 มี.ค. / 18-26 เม.ย. / 25 เม.ย.-03 พ.ค.2563
1-8 พ.ค. / 16-24 พ.ค./ 23-31 พ.ค. / 13-21 มิ.ย. / 20-28 มิ.ย.2563

เริ่มต้น 98,800
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ07

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

กำหนดการเดินทาง

23-29 มี.ค./ 30 มี.ค.- 05 เม.ย./ 20-26 เม.ย. / 27 เม.ย. - 03 พ.ค.2563
4-10 พ.ค./ 18-24 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 8-14 มิ.ย. / 22-28 มิ.ย.2563

เริ่มต้น 82,500
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz02

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1

กำหนดการเดินทาง

9 – 15 เมษายน 2563( สงกรานต์)

เริ่มต้น 95,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

กำหนดการเดินทาง

25-29 มี.ค./ 1-5 เม.ย. / 22-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-03 มิ.ย.2563
6-10 พ.ค./ 20-24 พ.ค./ 27-31 พ.ค. 2563
3-7 มิ.ย./ 17-21 มิ.ย./ 24-28 มิ.ย. 2563

เริ่มต้น 58,900
รายละเอียด

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : NZ16

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้eแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 93,500

กำหนดการเดินทาง

14-22 มี.ค./ 28 มี.ค.-05 เม.ย. /18-26 เม.ย./ 25 เม.ย.-03 พ.ค.2563
2-10 พ.ค. / 16-24 พ.ค./ 30 พ.ค.-07 มิ.ย./ 6-14 มิ.ย. / 20-28 มิ.ย.2563

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : NZ15

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

มาใหม่
เริ่มต้น 74,500

กำหนดการเดินทาง

24-29 มี.ค. / 31 มี.ค.-05 เม.ย./ 21-26 เม.ย./ 28 เม.ย.-03 พ.ค.2563
5-10 พ.ค./ 19-24 พ.ค. /26-31 พ.ค./ 9-14 มิ.ย./ 23-28 มิ.ย.2563

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : NZ08

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋า

มาใหม่
เริ่มต้น 98,800

กำหนดการเดินทาง

20-28 มี.ค. / 18-26 เม.ย. / 25 เม.ย.-03 พ.ค.2563
1-8 พ.ค. / 16-24 พ.ค./ 23-31 พ.ค. / 13-21 มิ.ย. / 20-28 มิ.ย.2563

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : NZ07

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

มาใหม่
เริ่มต้น 82,500

กำหนดการเดินทาง

23-29 มี.ค./ 30 มี.ค.- 05 เม.ย./ 20-26 เม.ย. / 27 เม.ย. - 03 พ.ค.2563
4-10 พ.ค./ 18-24 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 8-14 มิ.ย. / 22-28 มิ.ย.2563

รายละเอียด

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days

รหัสทัวร์ : nz02

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารไทย 1

ยอดนิยม
เริ่มต้น 95,900

กำหนดการเดินทาง

9 – 15 เมษายน 2563( สงกรานต์)

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : nz01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

มาใหม่
เริ่มต้น 58,900

กำหนดการเดินทาง

25-29 มี.ค./ 1-5 เม.ย. / 22-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-03 มิ.ย.2563
6-10 พ.ค./ 20-24 พ.ค./ 27-31 พ.ค. 2563
3-7 มิ.ย./ 17-21 มิ.ย./ 24-28 มิ.ย. 2563

รายละเอียด