Majestic Travel International

KR01 : Premium DAEGU GYEONGJU BUSAN เกาหลี 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง                     

มีนาคม - พฤษภาคม 2563

korean-air
มาใหม่

ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง #มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม #เมืองมรดกโลกเคียงจู

เริ่มต้น 23,900

โหลด : 73

#เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ – ตลาดปลาที่ใหญ่สุด – วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร – ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) – เครื่องสาอางเกาหลี – ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดและสะพานควังอาลิ #เมืองแฟชั่นแดกู เมืองแห่งสาวงาม – แอปเปิ้ลดัง – สิ่งทอแฟชั่น – ผังเมืองเจ๋ง – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER – พาเดินถนนสายสาคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท #เมืองมรดกโลกเคียงจู เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กาแพง " – มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " – หมู่บ้านโบราณเคียวชอนฮันนก – ผ่านชมหอดูดาวเก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์