Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์เกาหลี

มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR06

Premium SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

หนาวนี้ที่เกาหลี บินหรู 5 ดาว ชิมสตรอว์! ลุยหิมะ พักสกีรีสอร์ท สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดวันเดินทาง

22 พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น 23,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR04

Premium Funny เกาหลี 5 วัน 3 คืน

หนาวนี้ที่เกาหลี ลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกทางด่วน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น 21,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR05

The Best Time Spring in Seoul

ไฮไลท์ ทัวร์ • ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ ถนนยออิโด • สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ • ชมสวน The Garden of the Morning Calm ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิด • ชม หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่เด

กำหนดวันเดินทาง 2562

มีนาคม - พฤษภาคม 2562 

 

เริ่มต้น 23,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR03

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน 3 คืน

สัมผัสเทศกาลใบไม้ผลิบาน เวลาแห่งความสุข ที่เที่ยวใหม่ #เก๋ไก๋ไม่ซ้า ใคร ถ่ายมุมไหนก็สวย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 08-22 เมษายน ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) ทั่วประเทศ

กำหนดวันเดินทาง

8 มีนาคม - มิถุนายน 62

เริ่มต้น 14,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR01

Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน

หนาวนี้ที่เกาหลี ลุยหิมะ เล่นสกี ที่สุดของเมืองเก๋ไก๋ เที่ยวไม่เหมือนใคร #มหานครแดกู #เมืองท่าปูซาน

กำหนดการเดินทาง                     

ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น 16,900
รายละเอียด

Premium SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR06

หนาวนี้ที่เกาหลี บินหรู 5 ดาว ชิมสตรอว์! ลุยหิมะ พักสกีรีสอร์ท สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 23,900

กำหนดวันเดินทาง

22 พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

รายละเอียด

Premium Funny เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR04

หนาวนี้ที่เกาหลี ลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกทางด่วน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 21,900

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

รายละเอียด

The Best Time Spring in Seoul

รหัสทัวร์ : KR05

ไฮไลท์ ทัวร์ • ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ ถนนยออิโด • สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ • ชมสวน The Garden of the Morning Calm ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิด • ชม หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บ้านโบราณเกาหลีที่เด

มาใหม่
เริ่มต้น 23,888

กำหนดวันเดินทาง 2562

มีนาคม - พฤษภาคม 2562 

 

รายละเอียด

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR03

สัมผัสเทศกาลใบไม้ผลิบาน เวลาแห่งความสุข ที่เที่ยวใหม่ #เก๋ไก๋ไม่ซ้า ใคร ถ่ายมุมไหนก็สวย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 08-22 เมษายน ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) ทั่วประเทศ

มาใหม่
เริ่มต้น 14,900

กำหนดวันเดินทาง

8 มีนาคม - มิถุนายน 62

รายละเอียด

Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR01

หนาวนี้ที่เกาหลี ลุยหิมะ เล่นสกี ที่สุดของเมืองเก๋ไก๋ เที่ยวไม่เหมือนใคร #มหานครแดกู #เมืองท่าปูซาน

มาใหม่
เริ่มต้น 16,900

กำหนดการเดินทาง                     

ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

รายละเอียด