Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์เกาหลี

มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR14

KOREA STRAWBERRY 5D3N

เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม -พระราชวังถ็อกซูกุง - COSMETIC - ย่านฮงแด- คลองชองเกชอน - หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -ฮุนไดเอ้าท์เลท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

เริ่มต้น 15,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR13

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน OMG พักสกีรีสอร์ท !! ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน19  - มีนาคม 20

เริ่มต้น 24,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR12

Premium Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

Premium Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน หนาวนี้ที่เกาหลี สัมผัสหิมะ ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน - มีนาคม 63

เริ่มต้น 20,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR11

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน OMG พักสกีรีสอร์ท !! ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน - มีนาคม 62

เริ่มต้น 16,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR10

Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน หนาวนี้ที่เกาหลี สัมผัสหิมะ ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน - มีนาคม 63

เริ่มต้น 14,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR02

Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน

ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง #JinhaeGunhangjeFestival #มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู

กำหนดเดินทาง

1-10 เมษายน 2020

 

เริ่มต้น 17,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR05

เกาหลี WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน

เกาหลี WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน พักสกีรีสอร์ท | เกาะนามิ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี พระราชวังชางด๊อกกุง | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้งถนนฮงแด เมียงดง

กำหนดวันเดินทาง

ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 28,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR03

Hwacheon ICE Fishing เกาหลี 5 วัน 3 คืน

Hwacheon ICE Fishing เกาหลี 5 วัน 3 คืน ที่สุดหนาวนี้ #เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง #เมืองฮวาซอน ปีละครั้ง เล่นสกี ชิมสตรอว์! สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กำหนดวันเดินทาง

มกราคม 2563

เริ่มต้น 15,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR01

PRO KOREA PEACH AUTUMN IN SUWON 5D3N

เกาะนามิ- RAIL BIKE - วัดวาวูจองซา -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC- ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -ฮุนไดเอ้าท์เลท

กำหนดการเดินทาง                     

พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น 15,999
รายละเอียด

KOREA STRAWBERRY 5D3N

รหัสทัวร์ : KR14

เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม -พระราชวังถ็อกซูกุง - COSMETIC - ย่านฮงแด- คลองชองเกชอน - หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -ฮุนไดเอ้าท์เลท

มาใหม่
เริ่มต้น 15,999

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

รายละเอียด

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR13

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน OMG พักสกีรีสอร์ท !! ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 24,900

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน19  - มีนาคม 20

รายละเอียด

Premium Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR12

Premium Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน หนาวนี้ที่เกาหลี สัมผัสหิมะ ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 20,900

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน - มีนาคม 63

รายละเอียด

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR11

LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน OMG พักสกีรีสอร์ท !! ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 16,900

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน - มีนาคม 62

รายละเอียด

Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR10

Hello SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน หนาวนี้ที่เกาหลี สัมผัสหิมะ ตะลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 14,900

กำหนดเดินทาง

25 พฤศจิกายน - มีนาคม 63

รายละเอียด

Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR02

ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง #JinhaeGunhangjeFestival #มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู

มาใหม่
เริ่มต้น 17,900

กำหนดเดินทาง

1-10 เมษายน 2020

 

รายละเอียด

เกาหลี WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR05

เกาหลี WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง 5 วัน 3 คืน พักสกีรีสอร์ท | เกาะนามิ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี พระราชวังชางด๊อกกุง | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิ้งถนนฮงแด เมียงดง

มาใหม่
เริ่มต้น 28,900

กำหนดวันเดินทาง

ธันวาคม 2562

รายละเอียด

Hwacheon ICE Fishing เกาหลี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR03

Hwacheon ICE Fishing เกาหลี 5 วัน 3 คืน ที่สุดหนาวนี้ #เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง #เมืองฮวาซอน ปีละครั้ง เล่นสกี ชิมสตรอว์! สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

มาใหม่
เริ่มต้น 15,900

กำหนดวันเดินทาง

มกราคม 2563

รายละเอียด

PRO KOREA PEACH AUTUMN IN SUWON 5D3N

รหัสทัวร์ : KR01

เกาะนามิ- RAIL BIKE - วัดวาวูจองซา -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC- ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง -ฮุนไดเอ้าท์เลท

มาใหม่
เริ่มต้น 15,999

กำหนดการเดินทาง                     

พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด