Majestic Travel International

JP63 : HOKKAIDO HAKODATE 6DAYS 4NIGHTS

กำหนดการเดินทาง                   

12 -17 เมษายน 2562

การบินไทย
มาใหม่

นำท่านเดินทงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด

เริ่มต้น 49,900

โหลด : 41

โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด

โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

ฮาโกดาเตะ ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อปปิ้งย่านโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล, นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน, ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่อิออน มอลล์

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร