Majestic Travel International

JP55 : TOKYO FUJI SONGKARN 5D3N

กำหนดการเดินทาง

10 -14 เมษายน 63

11 -15 เมษายน 63

12 -16 เมษายน 63

airasia
มาใหม่

ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง ฟรี!! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

เริ่มต้น 36,999

โหลด : 14

1. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

2. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – คามะคุระ- พระใหญ่ไดบุตสึ - วัดกวนอิม - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น!)

3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุกฟูจิ Q ( นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์)– ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ

4. ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาสากุสะ – ชิบูย่า – ช็อปปิ้งชินจุกุ –นาริตะ
5. สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)