Majestic Travel International

JP54 : PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE

กำหนดการเดินทาง       

ต.ค. - ธ.ค. 62

nok-scoot
มาใหม่

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบูชาบู ต้นตำรับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น มีน้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS

เริ่มต้น 28,999

โหลด : 40

1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10)

2  สนามบินคันไซ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ (**ชาบู ชาบู**)

3  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) (**JP SET/ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**) 

4  ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ (**ปิ้งย่างยากินิกุ**)

5 อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ) 

6  วัดนาริตะ-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ