Majestic Travel International

JP34 : SL EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4D3N

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ต.ค. 2562

nok-scoot
มาใหม่

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนเค็นโระคุเอ็น ปราสาทคานาซาว่า ศาลเจ้าโอสึคันนอน เดินช้อปปิ้งย่านถนนโอสึ

เริ่มต้น 19,999

โหลด : 7

1 สนามบินดอนเมือง SL310 (0707.2525-1515.2525) สนามบินนาโกย่า – AEON MALL GIFU - กิฟุ

2 ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทคานาซาวะ (ชมด้านนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น – คานาซาว่า สเตชั่น

3 ตลาดปลาโอมิโจ – ชมทุ่งดอกโคเคีย + ดอกPetunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden – Duty Free – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

4 NAGOYA TV TOWER - ศาลเจ้าโอสุคันนอน – ย่านช้อป ปิ้งโอสุ – สนามบินนาโกย่า SL311 (1616.5555-2121.1010)