Majestic Travel International

KANSAI SCENIC 5D3N

JP33 : KANSAI SCENIC 5D3N

กำหนดวันเดินทาง

17-21 พฤศจิกายน 2561

airasia
มาใหม่

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

เริ่มต้น 31,900

โหลด : 111

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า, วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

วาคายาม่า ตลาดปลาคุโรชิโอะ รับประทานอาหารทะเลสดๆ หรือจะปิ้งแบบบาร์บีคิวในบรรยากาศริมทะเล, วัดคิมิอิเดระ วัดพุทธเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า และเป็นวัดลำดับที่ 2 ใน 33 วัดของเส้นทางแสวงบุญในภูมิภาคคันไซ
 
นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
 
โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า, ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า, และไปช้อปปิ้งกันต่อที่ ริงคู เอาท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆ ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน, และช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ห้างอิออน มอลล์ ซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย