Majestic Travel International

JP32 : TOKYO COCHIA 5D 3N

กำหนดการเดินทาง 

01-05 / 08-12 / 15-19 ตุลาคม 2563
29 ตุลาคม- 02 พฤศจิกายน 2563

การบินไทย
มาใหม่

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยสู่เมือง โตเกียว นาริตะ ชิบะ อิบรากิ คามาคุระ

เริ่มต้น 39,900

โหลด : 325

ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมือง ซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะ และยังเป็นโลเคชั่น สุดฮิตสำหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้งไทยและญี่ปุ่น

อิบารากิ ชมความสวยงามของ ต้นโคเคีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ และสนุกสนานกับกิจกรรมเก็บลูกพลับทานในสวน ลูกพลับญี่ปุ่นสดๆซึ่งมีรสชาติหวานและเนื้อที่เนียนนุ่ม

คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่ วัดโคโตขุ

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ อิสระเต็มวันให้ท่านได้
เลือกเดินทางท่องเที่ยวในมหานครเกียวโต

นาริตะ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ อิออน มอลล์