Majestic Travel International

JP31 : BEST OF KANSAI 5D3N

กำหนดการเดินทาง  

17-21 พฤศจิกายน 2561  

airasia
มาใหม่

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

เริ่มต้น 26,900

โหลด : 38

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของ วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า, ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า, และไปช้อปปิ้งกันต่อที่ ริงคู เอาท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆ ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน, อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า 1 วันเต็มและช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย