Majestic Travel International

JP30 : JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N

กำหนดเดินทาง

ก.ย. - พ.ย. 2563

การบินไทย
มาใหม่

JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N เที่ยว กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ นาโกย่า

เริ่มต้น 40,900

โหลด : 323

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึ่ง ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า ชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ

นากาโน่ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและความงดงามทางธรรมชาติของเส้นทาง เจแปน
แอลป์ , ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่
ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติลํ้าค่าประจำชาติ

นาโกย่า อิสระ ช้อปปิ้งที่ย่านซาคาเอะ ย่านการค้าและย่านธุรกิจสำคัญของเมือง
นาโกย่า และช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นที่ อิออน มอลล์