Majestic Travel International

JP43 : HOKKAIDO TOMAMU 6D 4N

กำหนดการเดินทาง

30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563

การบินไทย
มาใหม่

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย

เริ่มต้น 54,900

โหลด : 47

โทมามุ   สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ 

โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขาม
ของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด

โทยะ   ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

โอตารุ   เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัต ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร   ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามทาเนียบอิฐแดง, สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้ำ, อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่