Majestic Travel International

JP84 : AUTUMN IN TOKYO 6D3N

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

การบินไทย
มาใหม่

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว เพื่อชมความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

เริ่มต้น 40,500

โหลด : 80

คานากาว่า เพลิดเพลินไปกับเทศกาลประดับแสงไฟและกิจกรรมมากมายในสวนซากามิ รีสอร์ต เพลเชอร์ ฟอเรสต์

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ,ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ 
เซ็นเก็น

โยโกฮาม่า ลิ้มลองราเม็งแสนอร่อยที่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

โตเกียว ชมทัศนียภาพความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขามิทาเกะ, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ, ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนเมจิจิงกูไกเอ็น


พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู