Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP91

PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

บิน ตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้ง ไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีก ชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชม เทศกาลทุ่งพิงค์มอส ภูเขาฟ

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - มิ.ย. 2563

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP86

PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!! ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวา

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. -  มิ.ย. 2563

เริ่มต้น 24,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP85

WINTER SENDAI 5D3N

เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับธรรมชำติอันสมบูรณ์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้ำญี่ปุ่นมากมาย แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง

18-22 ม.ค.2563
01-05 ก.พ. / 15-19 ก.พ. / 29 ก.พ.-04 มี.ค. 2563

เริ่มต้น 38,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP90

WOW SAKURA & SKI 5D3N

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิซุโอกะ ยามานาชิ โตเกียว

กำหนดวันเดินทาง

26 กุมภาพันธ์  – 1มีนาคม 2563

เริ่มต้น 38,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP84

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด

กำหนดการเดินทาง

16-20 มกราคม 2563
5-9 / 12-16 มีนาคม 2563

เริ่มต้น 37,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP83

HOKKAIDO ICE BREAKER SHIP 5D3N

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

13-17 / 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563

เริ่มต้น 37900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP81

HAPPY TOKYO 5D3N

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคามาคุระ โอดาวาระ ยามานาชิ โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

15-19 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
12-16 กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มต้น 38,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP80

PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5D3N

ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน

กำหนดการเดินทาง 
ม.ค. - มี.ค. 63 

เริ่มต้น 18,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP31

PRO SNOW FUKUOKA DON’T FORGET ME 5D3N

ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ สนุกสนานกับ หิมะเมืองใต้ รวมค่าเข้า ลานสกี + กระดานเลื่อน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าทเ์ล็ต เท็นจิน + ย่านการค้า ฮามาโนะมาจิ แช่ออนเซ็นสไตลญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟตข์าปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง 

ม.ค. - ก.พ. 63  

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : JP75

PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ฮามานาโกะ ทะเลสาบสุดงามใจกลางญี่ปุ่น เ

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

เริ่มต้น 19,999
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : JP74

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N

บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซก้า โดยสายการบิน Air Asia x บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 กก บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผสัวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER I

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

เริ่มต้น 23,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP73

PRO SNOW FREE DAY NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N

บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าได

กำหนดการเดินทาง                   

ธ.ค. 62 -  มี.ค. 63

เริ่มต้น 22,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP72

PRO HOKKAIDO SAPPORO SNOW FESTIVAL 5D3N

บินตรงสู่ ฮอกไกโด โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ชมงานเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง       

9 - 13 ก.พ. 2563

เริ่มต้น 49,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP71

HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE

HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE 6วัน 4คืน เที่ยวเต็ม บินหรูTG เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการเดินทาง                   

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มต้น 39,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP70

PRO FESTIVAL OF LIGHT OSAKA 4D3N

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ ชมงาน Festival of Light in Osaka เป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทฮิเมจิ ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วย

กำหนดการเดินทาง                   

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

เริ่มต้น 22,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP69

PRO HIROSHIMA MIYAJIMA

เส้นทางสวย เที่ยวเต็มที่ ไม่มีฟรีเดย์ สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว เสาแดงกลางน้า 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ ของญี่ปุ่น ช้อปสุดมันส์ Canal City ศาลเจ้าริมหาด ประตูแห่งเทพเจ้า ถ่ายรูป ชิคๆ ถนนกาแพงสีขาว เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่เมื

กำหนดการเดินทาง                   

ม.ค. - มี.ค. 2563

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP66

PRO SAKURA NAGOYA-TAKAYAMA 4D3N

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดา มัตสึโมโต้ วั

กำหนดการเดินทาง                

12-15 เม.ย. 63

เริ่มต้น 29,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP65

PRO ROKKO SNOW OSAKA KYOTO 4D3N

บิน ตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบนิ THAI LION AIR บริการนา้หนัก กระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land ชมความงามของปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วยหิมะ อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์

กำหนดการเดินทาง             

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

เริ่มต้น 19,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP64

JAPAN WORLD HERITAGE & TULIP FEST 6D 4N

นำท่านเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว ชิบะ ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมชมเดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปหลำกสีมำกกว่า 100 สายพันธุ์ และม

กำหนดการเดินทาง                   

11-16 เมษายน 2563

เริ่มต้น 55,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP63

HOKKAIDO HAKODATE 6DAYS 4NIGHTS

นำท่านเดินทงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด

กำหนดการเดินทาง                   

12 -17 เมษายน 2562

เริ่มต้น 49,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP62

SENDAI-NIKKO-TOKYO 6D3N

ใน 3 สวนสวยสุดในญี่ปุ่น 1 ใน 3 เกาะสวยสุดในญี่ปุ่น เช็คอินภาพสวยๆ ที่ทะเลสาบกระจกสวรรค์ เดินเล่นชิลล์ๆที่หมู่บ้านโบราณ สัมผัสมนต์เสน่ห์มรดกโลกนิกโก้

กำหนดการเดินทาง                   

พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563

เริ่มต้น 34,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP61

PRO PINK WOW OSAKA KYOTO FREE DAY 4D3N

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ + ย่านกิออน ศาลเจ้าจิ้งจอก ชมซากุระสุดสะพรั่ง ณ สวนด้านหน้าปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ Expo’ 70 Commemor

กำหนดการเดินทาง                   

มี.ค. - เม.ย. 2563

เริ่มต้น 19,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP60

HAPPY KYUSHU SONGKRAN 6D 4N

นำท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ และโออิตะ พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูและชมวิวยามค่ำคืนบนยอดเขาอินาสะ

กำหนดการเดินทาง                   

9-14 เมษายน 2563

เริ่มต้น 46,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP59

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N BY XJ เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดูหนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 71 เทศกาลประดับแสงเทียนริมคลองโอตารุ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท(กระดานเลื่อนหิมะ) ที่ไดนาสตี้สกี

กำหนดการเดินทาง                  

10-15 กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มต้น 38,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP35

OSAKA SNOW 5 DAYS 2 NIGHTS

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ สู่เมืองโอซาก้า โกเบ ชิกะ

กำหนดการเดินทาง 

มกราคม - มีนาคม 2563

เริ่มต้น 27,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP57

CHARMING SAKURA 6D4N

นำท่านเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองนารา มิเอะ นำโกย่า กิฟุ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู พร้อมเดินเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ

กำหนดการเดินทาง  

11-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศกาลสงกรำนต์)

เริ่มต้น 55,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP34

PRO SENDAI ONE MORE 5D3N

บินตรงสู่ นาริตะ โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เครื่องลาใหญ่ มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับ “ปีศาจหิมะ” เมืองซาโอะ เมืองออนเซ็น น่ารัก “กินซังออนเซ็น” มรดกโลกนิกโก้ เมืองธรรมชาติ พ

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 2563

เริ่มต้น 22,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP55

TOKYO FUJI SONGKARN 5D3N

ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง ฟรี!! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

กำหนดการเดินทาง

10 -14 เมษายน 63

11 -15 เมษายน 63

12 -16 เมษายน 63

เริ่มต้น 36,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP54

EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N

สู่เกาะโอกินาว่า พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า

กำหนดการเดินทาง       

เม.ย. - ต.ค. 63

เริ่มต้น 18,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP51

PRO HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6D4N

บินตรงสู่ ฮอกไกโด โดยสายการบิน THAI THAI AIRWAYSAIRWAYS AIRWAYS บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคากุ หรือป้อมรูปดาวห้าแฉก ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนพฤกษศาสตร์ สนุกสนาน ณ ลานสกี RUSUTSU

กำหนดเดินทาง

30 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563

5 - 10 ก.พ. 2563
 

เริ่มต้น 49,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP47

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO TOYAMA NAGANO MATSUMOTO FUJI 5D4N

บbนตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครื่องบิน ไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หรือขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พระใหญ่ทาคาโอะ พระใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

4-8 ธ.ค./ 5-9 ธ.ค. 62

5-9 ก.พ./ 6-10 ก.พ. 63

เริ่มต้น 26,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP45

TOKYO หิมะ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน

TOKYO หิมะ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน สัมผัสหิมะบนลานสกี | วัดอาซากุสะ | ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ | โอไดบะ ห้างไดเวอร์ ซิตี้ | วัดนาริตะ | ปูยักษ์ | ออนเซน

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563

เริ่มต้น 28,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP43

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6D4N

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6 D 4 N

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม - เมษายน 3563

เริ่มต้น 25,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP41

OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน

OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง  

มีนาคม 2563

เริ่มต้น 28,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP38

โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร สโนว์คิโรโร

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทัย โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร สโนว์คิโรโร 6 วัน 4 คืน

 กำหนดวันเดินทาง 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

เริ่มต้น 30,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP33

PRO TOKYO SNOW VS SAKURA

PRO TOKYO SNOW VS SAKURA เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 21,999.-

กำหนดวันเดินทาง

ก.พ - มี.ค. 2563

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP30

PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY

กำหนดเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

เริ่มต้น 22,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP10

TOKYO FLOWERS 5D3N

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ ยามานาชิ โตเกียว

กำหนดการเดินทาง                   

4-8 / 11-15 มีนาคม 2563

เริ่มต้น 40,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP04

PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA 4D3N

แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดา มัตสึโมโต้ วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮี

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 2563

 

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP02

KANSAI CHUBU SKI 5D 3N

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง  

มกราคม - มีนาคม 2562

เริ่มต้น 39,900
รายละเอียด

PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

รหัสทัวร์ : JP91

บิน ตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้ง ไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีก ชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชม เทศกาลทุ่งพิงค์มอส ภูเขาฟ

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - มิ.ย. 2563

รายละเอียด

PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ : JP86

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!! ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวา

มาใหม่
เริ่มต้น 24,999

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. -  มิ.ย. 2563

รายละเอียด

WINTER SENDAI 5D3N

รหัสทัวร์ : JP85

เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับธรรมชำติอันสมบูรณ์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้ำญี่ปุ่นมากมาย แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

มาใหม่
เริ่มต้น 38,900

กำหนดการเดินทาง

18-22 ม.ค.2563
01-05 ก.พ. / 15-19 ก.พ. / 29 ก.พ.-04 มี.ค. 2563

รายละเอียด

WOW SAKURA & SKI 5D3N

รหัสทัวร์ : JP90

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิซุโอกะ ยามานาชิ โตเกียว

มาใหม่
เริ่มต้น 38,900

กำหนดวันเดินทาง

26 กุมภาพันธ์  – 1มีนาคม 2563

รายละเอียด

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5D3N

รหัสทัวร์ : JP84

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด

มาใหม่
เริ่มต้น 37,900

กำหนดการเดินทาง

16-20 มกราคม 2563
5-9 / 12-16 มีนาคม 2563

รายละเอียด

HOKKAIDO ICE BREAKER SHIP 5D3N

รหัสทัวร์ : JP83

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

มาใหม่
เริ่มต้น 37900

กำหนดการเดินทาง

13-17 / 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563

รายละเอียด

HAPPY TOKYO 5D3N

รหัสทัวร์ : JP81

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคามาคุระ โอดาวาระ ยามานาชิ โตเกียว

มาใหม่
เริ่มต้น 38,900

กำหนดการเดินทาง

15-19 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
12-16 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

PRO WINTER FUKUOKA BEPPU FREEDAY 5D3N

รหัสทัวร์ : JP80

ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูงและยาวที่สุด ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าท์เล็ต เท็นจิน + ย่านการค้ายูเมะทาวน์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน

มาใหม่
เริ่มต้น 18,999

กำหนดการเดินทาง 
ม.ค. - มี.ค. 63 

รายละเอียด

PRO SNOW FUKUOKA DON’T FORGET ME 5D3N

รหัสทัวร์ : JP31

ถ่ายรูป เช็คอิน บ่อเดือดสีฟ้าจิโกกุ 1ใน 8บ่อ ของเมืองเบ็ปปุ สนุกสนานกับ หิมะเมืองใต้ รวมค่าเข้า ลานสกี + กระดานเลื่อน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง เอ้าทเ์ล็ต เท็นจิน + ย่านการค้า ฮามาโนะมาจิ แช่ออนเซ็นสไตลญี่ปุ่น + ดินเนอร์บุฟเฟตข์าปูยักษ์

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดการเดินทาง 

ม.ค. - ก.พ. 63  

รายละเอียด

PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

รหัสทัวร์ : JP75

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ฮามานาโกะ ทะเลสาบสุดงามใจกลางญี่ปุ่น เ

ยอดนิยม
เริ่มต้น 19,999

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

รายละเอียด

PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N

รหัสทัวร์ : JP74

บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซก้า โดยสายการบิน Air Asia x บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 กก บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผสัวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER I

ยอดนิยม
เริ่มต้น 23,999

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

รายละเอียด

PRO SNOW FREE DAY NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N

รหัสทัวร์ : JP73

บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าได

มาใหม่
เริ่มต้น 22,999

กำหนดการเดินทาง                   

ธ.ค. 62 -  มี.ค. 63

รายละเอียด

PRO HOKKAIDO SAPPORO SNOW FESTIVAL 5D3N

รหัสทัวร์ : JP72

บินตรงสู่ ฮอกไกโด โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ชมงานเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

มาใหม่
เริ่มต้น 49,999

กำหนดการเดินทาง       

9 - 13 ก.พ. 2563

รายละเอียด

HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE

รหัสทัวร์ : JP71

HOKKAIDO-MONBETSU DRIFT ICE 6วัน 4คืน เที่ยวเต็ม บินหรูTG เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

มาใหม่
เริ่มต้น 39,999

กำหนดการเดินทาง                   

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

PRO FESTIVAL OF LIGHT OSAKA 4D3N

รหัสทัวร์ : JP70

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ ชมงาน Festival of Light in Osaka เป็นถนนที่มีต้นไม้ประดับไฟมากที่สุดของโลก ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทฮิเมจิ ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วย

มาใหม่
เริ่มต้น 22,999

กำหนดการเดินทาง                   

ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

รายละเอียด

PRO HIROSHIMA MIYAJIMA

รหัสทัวร์ : JP69

เส้นทางสวย เที่ยวเต็มที่ ไม่มีฟรีเดย์ สุดยอดเกาะมิชาลินสามดาว เสาแดงกลางน้า 1 ใน 3 สะพานไม้สวยติดอันดับ ของญี่ปุ่น ช้อปสุดมันส์ Canal City ศาลเจ้าริมหาด ประตูแห่งเทพเจ้า ถ่ายรูป ชิคๆ ถนนกาแพงสีขาว เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิมะ สูดอากาศบริสุทธิ์ ที่เมื

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดการเดินทาง                   

ม.ค. - มี.ค. 2563

รายละเอียด

PRO SAKURA NAGOYA-TAKAYAMA 4D3N

รหัสทัวร์ : JP66

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดา มัตสึโมโต้ วั

มาใหม่
เริ่มต้น 29,999

กำหนดการเดินทาง                

12-15 เม.ย. 63

รายละเอียด

PRO ROKKO SNOW OSAKA KYOTO 4D3N

รหัสทัวร์ : JP65

บิน ตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบนิ THAI LION AIR บริการนา้หนัก กระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land ชมความงามของปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วยหิมะ อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์

มาใหม่
เริ่มต้น 19,999

กำหนดการเดินทาง             

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

รายละเอียด

JAPAN WORLD HERITAGE & TULIP FEST 6D 4N

รหัสทัวร์ : JP64

นำท่านเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว ชิบะ ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมชมเดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปหลำกสีมำกกว่า 100 สายพันธุ์ และม

มาใหม่
เริ่มต้น 55,900

กำหนดการเดินทาง                   

11-16 เมษายน 2563

รายละเอียด

HOKKAIDO HAKODATE 6DAYS 4NIGHTS

รหัสทัวร์ : JP63

นำท่านเดินทงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด

มาใหม่
เริ่มต้น 49,900

กำหนดการเดินทาง                   

12 -17 เมษายน 2562

รายละเอียด

SENDAI-NIKKO-TOKYO 6D3N

รหัสทัวร์ : JP62

ใน 3 สวนสวยสุดในญี่ปุ่น 1 ใน 3 เกาะสวยสุดในญี่ปุ่น เช็คอินภาพสวยๆ ที่ทะเลสาบกระจกสวรรค์ เดินเล่นชิลล์ๆที่หมู่บ้านโบราณ สัมผัสมนต์เสน่ห์มรดกโลกนิกโก้

มาใหม่
เริ่มต้น 34,999

กำหนดการเดินทาง                   

พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563

รายละเอียด

PRO PINK WOW OSAKA KYOTO FREE DAY 4D3N

รหัสทัวร์ : JP61

บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ + ย่านกิออน ศาลเจ้าจิ้งจอก ชมซากุระสุดสะพรั่ง ณ สวนด้านหน้าปราสาทโอซาก้า ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ Expo’ 70 Commemor

มาใหม่
เริ่มต้น 19,999

กำหนดการเดินทาง                   

มี.ค. - เม.ย. 2563

รายละเอียด

HAPPY KYUSHU SONGKRAN 6D 4N

รหัสทัวร์ : JP60

นำท่านสู่ดินแดน เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคุโอกะ นางาซากิ ซากะ และโออิตะ พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูและชมวิวยามค่ำคืนบนยอดเขาอินาสะ

มาใหม่
เริ่มต้น 46,900

กำหนดการเดินทาง                   

9-14 เมษายน 2563

รายละเอียด

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N

รหัสทัวร์ : JP59

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N BY XJ เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดูหนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 71 เทศกาลประดับแสงเทียนริมคลองโอตารุ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท(กระดานเลื่อนหิมะ) ที่ไดนาสตี้สกี

มาใหม่
เริ่มต้น 38,900

กำหนดการเดินทาง                  

10-15 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

OSAKA SNOW 5 DAYS 2 NIGHTS

รหัสทัวร์ : JP35

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ สู่เมืองโอซาก้า โกเบ ชิกะ

มาใหม่
เริ่มต้น 27,900

กำหนดการเดินทาง 

มกราคม - มีนาคม 2563

รายละเอียด

CHARMING SAKURA 6D4N

รหัสทัวร์ : JP57

นำท่านเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองนารา มิเอะ นำโกย่า กิฟุ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ ดื่มด่ำแสงสีกรุงโตเกียว อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู พร้อมเดินเล่นชมดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ

มาใหม่
เริ่มต้น 55,300

กำหนดการเดินทาง  

11-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศกาลสงกรำนต์)

รายละเอียด

PRO SENDAI ONE MORE 5D3N

รหัสทัวร์ : JP34

บินตรงสู่ นาริตะ โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เครื่องลาใหญ่ มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง นมัสการพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับ “ปีศาจหิมะ” เมืองซาโอะ เมืองออนเซ็น น่ารัก “กินซังออนเซ็น” มรดกโลกนิกโก้ เมืองธรรมชาติ พ

มาใหม่
เริ่มต้น 22,999

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 2563

รายละเอียด

TOKYO FUJI SONGKARN 5D3N

รหัสทัวร์ : JP55

ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง ฟรี!! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

มาใหม่
เริ่มต้น 36,999

กำหนดการเดินทาง

10 -14 เมษายน 63

11 -15 เมษายน 63

12 -16 เมษายน 63

รายละเอียด

EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N

รหัสทัวร์ : JP54

สู่เกาะโอกินาว่า พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า

มาใหม่
เริ่มต้น 18,900

กำหนดการเดินทาง       

เม.ย. - ต.ค. 63

รายละเอียด

PRO HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 6D4N

รหัสทัวร์ : JP51

บินตรงสู่ ฮอกไกโด โดยสายการบิน THAI THAI AIRWAYSAIRWAYS AIRWAYS บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ นั่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคากุ หรือป้อมรูปดาวห้าแฉก ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนพฤกษศาสตร์ สนุกสนาน ณ ลานสกี RUSUTSU

มาใหม่
เริ่มต้น 49,999

กำหนดเดินทาง

30 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563

5 - 10 ก.พ. 2563
 

รายละเอียด

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO TOYAMA NAGANO MATSUMOTO FUJI 5D4N

รหัสทัวร์ : JP47

บbนตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครื่องบิน ไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หรือขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พระใหญ่ทาคาโอะ พระใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

มาใหม่
เริ่มต้น 26,999

กำหนดการเดินทาง

4-8 ธ.ค./ 5-9 ธ.ค. 62

5-9 ก.พ./ 6-10 ก.พ. 63

รายละเอียด

TOKYO หิมะ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP45

TOKYO หิมะ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน สัมผัสหิมะบนลานสกี | วัดอาซากุสะ | ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ | โอไดบะ ห้างไดเวอร์ ซิตี้ | วัดนาริตะ | ปูยักษ์ | ออนเซน

มาใหม่
เริ่มต้น 28,900

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563

รายละเอียด

โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6D4N

รหัสทัวร์ : JP43

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6 D 4 N

มาใหม่
เริ่มต้น 25,999

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม - เมษายน 3563

รายละเอียด

OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP41

OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

มาใหม่
เริ่มต้น 28,888

กำหนดการเดินทาง  

มีนาคม 2563

รายละเอียด

โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร สโนว์คิโรโร

รหัสทัวร์ : JP38

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทัย โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร สโนว์คิโรโร 6 วัน 4 คืน

มาใหม่
เริ่มต้น 30,999

 กำหนดวันเดินทาง 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายละเอียด

PRO TOKYO SNOW VS SAKURA

รหัสทัวร์ : JP33

PRO TOKYO SNOW VS SAKURA เดินทาง ก.พ.- มี.ค.63 ราคาเริ่มต้น 21,999.-

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดวันเดินทาง

ก.พ - มี.ค. 2563

รายละเอียด

PRO NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

รหัสทัวร์ : JP30

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกีฟูจิเท็น มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น ณ SNOW MONKEY

มาใหม่
เริ่มต้น 22,999

กำหนดเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

รายละเอียด

TOKYO FLOWERS 5D3N

รหัสทัวร์ : JP10

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ ยามานาชิ โตเกียว

มาใหม่
เริ่มต้น 40,900

กำหนดการเดินทาง                   

4-8 / 11-15 มีนาคม 2563

รายละเอียด

PRO SAKURA NAGOYA TAKAYAMA 4D3N

รหัสทัวร์ : JP04

แม่น้ำชินซาไก จุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า + สะพานแดงนาคะบาชิ ชมซากุระ ณ ปราสาทอีกาดา มัตสึโมโต้ วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ชมซากุระ กว่า 4,000 ต้น ณ สวนสาธารณะ ทาคาดะ ชมซากุระ ณ สวนอาซาฮี

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 2563

 

รายละเอียด

KANSAI CHUBU SKI 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP02

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า

มาใหม่
เริ่มต้น 39,900

กำหนดการเดินทาง  

มกราคม - มีนาคม 2562

รายละเอียด