Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP91

PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

บิน ตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้ง ไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีก ชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชม เทศกาลทุ่งพิงค์มอส ภูเขาฟ

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - มิ.ย. 2563

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP86

PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!! ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวา

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. -  มิ.ย. 2563

เริ่มต้น 24,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP37

TOKYO Flower 5D3N

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สู่เมืองโตเกียว นาริตะ ชิบะ คามาคุระ โดยสายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง 

03-07 / 10-14 / 24-28 กันยายน 2563

เริ่มต้น 36,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP32

TOKYO COCHIA 5D 3N

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยสู่เมือง โตเกียว นาริตะ ชิบะ อิบรากิ คามาคุระ

กำหนดการเดินทาง 

01-05 / 08-12 / 15-19 ตุลาคม 2563
29 ตุลาคม- 02 พฤศจิกายน 2563

เริ่มต้น 39,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP33

KANSAI CHUBU 5D3N

KANSAI CHUBU 5D3N BY TG เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา นาโกย่า

กำหนดวันเดินทาง

ก.ย. - พ.ย. 2563

เริ่มต้น 33,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP30

JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N

JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N เที่ยว กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ นาโกย่า

กำหนดเดินทาง

ก.ย. - พ.ย. 2563

เริ่มต้น 40,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP03

AUTUMN IN TOKYO 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดย สายการบินไทย สู่ มหานครโตเกียว

กำหนดการเดินทาง

5-9 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563

เริ่มต้น 36,900
รายละเอียด

PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

รหัสทัวร์ : JP91

บิน ตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้ง ไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีก ชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต" ชม เทศกาลทุ่งพิงค์มอส ภูเขาฟ

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - มิ.ย. 2563

รายละเอียด

PRO SNOW WALL NAGOYA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ : JP86

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมความงามกับเส้นทางสายธรรมชาติ เจแปนแอลป์ หลังคาแห่งญี่ปุ่น ชมความงามของกำแพงหิมะ เปิดให้ชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น !!! ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวา

มาใหม่
เริ่มต้น 24,999

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. -  มิ.ย. 2563

รายละเอียด

TOKYO Flower 5D3N

รหัสทัวร์ : JP37

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สู่เมืองโตเกียว นาริตะ ชิบะ คามาคุระ โดยสายการบินไทย

มาใหม่
เริ่มต้น 36,900

กำหนดการเดินทาง 

03-07 / 10-14 / 24-28 กันยายน 2563

รายละเอียด

TOKYO COCHIA 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP32

นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยสู่เมือง โตเกียว นาริตะ ชิบะ อิบรากิ คามาคุระ

มาใหม่
เริ่มต้น 39,900

กำหนดการเดินทาง 

01-05 / 08-12 / 15-19 ตุลาคม 2563
29 ตุลาคม- 02 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

KANSAI CHUBU 5D3N

รหัสทัวร์ : JP33

KANSAI CHUBU 5D3N BY TG เที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา นาโกย่า

มาใหม่
เริ่มต้น 33,900

กำหนดวันเดินทาง

ก.ย. - พ.ย. 2563

รายละเอียด

JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N

รหัสทัวร์ : JP30

JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N เที่ยว กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ นาโกย่า

มาใหม่
เริ่มต้น 40,900

กำหนดเดินทาง

ก.ย. - พ.ย. 2563

รายละเอียด

AUTUMN IN TOKYO 5D3N

รหัสทัวร์ : JP03

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดย สายการบินไทย สู่ มหานครโตเกียว

มาใหม่
เริ่มต้น 36,900

กำหนดการเดินทาง

5-9 / 12-16 / 26-30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด