Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP01

JAPAN GOLDEN ROUTE 6D3N

สู่ เมืองนารา เกียวโต ชิสึโอกะ ยามนาชิ โตเกียว

กำหนดกำรเดินทาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 –  2 มกราคม 2562

เริ่มต้น 64,900
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : JP36

HOKKAIDO TOMAMU 7D5N

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โทมามุ, โนโบริเบทสึ, โทยะ, ฮาโกดาเตะ, โอตารุ, ซัปโปโร

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562

เริ่มต้น 65,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP53

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N

เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดูหนาว อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดัง ของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

กำหนดการเดินทางวันที่

10-15 กุมภาพันธ์ 2562

เริ่มต้น 39,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP48

DOUBLE “O” LANLA OKINAWA – OSAKA 6D3N

เที่ยวสองเมืองสุดหรรษา โอกินาว่า - โอซาก้า ณ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินพีช แอร์

กำหนดการเดินทางวันที่ 

20-25 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 32,900
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : JP18

HOKKAIDO-HAKODATE 6D4N

ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โนโบริเบทสึ-โทยะ-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-ซัปโปโร

กำหนดการเดินทาง

7-12 ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 49,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP92

OSAKA - TOKYO 5D3N

ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 61 - มกราคม 62

เริ่มต้น 39,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP86

AMAZING GOLDEN ROUTE 5D 3N

เที่ยวโอซาก้า สนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งสินค้า ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง , ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว สักการะเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

กำหนดการเดินทาง

13-17 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 33,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP85

DISCOVERY KYUSHU 6D4N

นำท่านเดินทางสู่ดินแดน เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ

กำหนดการเดินทาง

11-16 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 40,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP90

KANSAI CHUBU 5D 3N

นาโกย่า สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ สวนนาบานะโนะซา โตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี

กำหนดวันเดินทาง

12-16/19-23 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 45,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP84

AUTUMN IN TOKYO 6D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว เพื่อชมความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 40,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP83

TOKYO COCHIA 6D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ คานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว อิบารากิ

กำหนดการเดินทาง
18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 42,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP81

AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N

อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง คามิกาว่า ไอซ์ บรรยากาศหนาวเย็นตลอดปี สัมผัสกับอุณหภูมิติดลบ 40 องศา โซอึนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ สุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

กำหนดการเดินทาง
18-23 / 19-24 ตุลาคม 2561 

เริ่มต้น 49,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP80

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N

เดินทางไปกับสายการบินไทย สู่เมือง ฟุคุโอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ พิเศษ! ให้ท่านได้สัมผัสกับความเร็วของรถไฟชินคันเซ็น กับความเร็วสูงสุดถึง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง

กำหนดการเดินทาง 
11-16 ตุลาคม 2561 

เริ่มต้น 49,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP31

BEST OF KANSAI 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กำหนดการเดินทาง  

17-21 พฤศจิกายน 2561  

เริ่มต้น 26,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP66

TOKYO HANSA 6D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว สักการะองค์พระใหญ่ที่วัดโคโตขุ , ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ,สนุกสนานที่ฟูจิคิว ไฮแลนด์,พิพิธภัณฑ์ราเม็ง,วัดอาซากุสะ,ย่านชินจูกุ,ชมทุ่งดอกคอสมอส ณ สวนโชวะคิเน็น

กำหนดการเดินทาง                

18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561     

เริ่มต้น 42,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP65

OSAKA - TOKYO 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ

กำหนดการเดินทาง             

13-17 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 31,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP34

JAPAN GOLDEN ROUTE 6D 3N

นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้าศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่าไผ่เขียวขจีที่อำรำช

กำหนดการเดินทาง

5-10 ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 47,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP52

KANSAI CHUBU 5D 3N

นาโกย่า -เกียวโต - โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

6-10 ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 44,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP45

HOKKAIDO-HAKODATE 5D 3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 34,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP43

HOKKAIDO SNOW TOMAMU

ขอนำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย พิเศษออนเซ็น 1 คืน + บุฟเฟ่ต์ขาปู + กิจกรรมในโทมามุ

กำหนดการเดินทาง

30 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

เริ่มต้น 58,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP41

HOKKAIDO SNOW FESTIVAL WITH ICE BREAKER SHIP

เพลิดเพลินกับ 3 เทศกาลฤดูหนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL, SOUNKYO ICE FESTIVAL, OTARU SNOW LIGHT PATH

กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562   

เริ่มต้น 66,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP38

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N

ทัวร์เกาะฮอกไกโด เที่ยวเมืองโทยะ ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน โอตารุ ชมวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ ซัปโปโร เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ

 กำหนดวันเดินทาง  

18-23 / 19-24 ตุลาคม 2561 

เริ่มต้น 53,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP37

ENJOY HOKKAIDO 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี

กำหนดการเดินทาง  

ตุลาคม 2561​       

เริ่มต้น 33,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP32

SPECIAL HERITAGE 5D3N

ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า นารา

กำหนดการเดินทาง  

6-10 ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 46,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP33

KANSAI SCENIC 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กำหนดวันเดินทาง

17-21 พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น 31,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP26

SPECIAL HERITAGE 5D3N

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า นารา

กำหนดวันเดินทาง

12-16 / 19-23 ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 47,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP23

AMAZING JAPAN 6D 3N

เที่ยวโอซาก้า สนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งสินค้า ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง , ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว สักการะเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

กำหนดวันเดินทาง

5-10 ธันวำคม 2561

เริ่มต้น 49,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP10

HOKKAIDO PANORAMA 5D 3N

HOKKAIDO PANORAMA บินหรู TG เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง                   

พ.ย 61 - มี.ค. 62

เริ่มต้น 38,599
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP03

PRO TOKYO BANANA II

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ชมกันดั้ม UNICORN โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - สนุกลานสกีฟูจิเท็น เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ไหวพระที่วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกาย ทรี - เดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว *** อาบน้าแร่เช่ออน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 2561

เริ่มต้น 25,888
รายละเอียด

JAPAN GOLDEN ROUTE 6D3N

รหัสทัวร์ : JP01

สู่ เมืองนารา เกียวโต ชิสึโอกะ ยามนาชิ โตเกียว

มาใหม่
เริ่มต้น 64,900

กำหนดกำรเดินทาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 –  2 มกราคม 2562

รายละเอียด

HOKKAIDO TOMAMU 7D5N

รหัสทัวร์ : JP36

นำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โทมามุ, โนโบริเบทสึ, โทยะ, ฮาโกดาเตะ, โอตารุ, ซัปโปโร

เริ่มต้น 65,900

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562

รายละเอียด

SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D 4N

รหัสทัวร์ : JP53

เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤดูหนาว อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดชื่อดัง ของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

มาใหม่
เริ่มต้น 39,900

กำหนดการเดินทางวันที่

10-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

DOUBLE “O” LANLA OKINAWA – OSAKA 6D3N

รหัสทัวร์ : JP48

เที่ยวสองเมืองสุดหรรษา โอกินาว่า - โอซาก้า ณ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินพีช แอร์

มาใหม่
เริ่มต้น 32,900

กำหนดการเดินทางวันที่ 

20-25 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

HOKKAIDO-HAKODATE 6D4N

รหัสทัวร์ : JP18

ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โนโบริเบทสึ-โทยะ-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-ซัปโปโร

เริ่มต้น 49,900

กำหนดการเดินทาง

7-12 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

OSAKA - TOKYO 5D3N

รหัสทัวร์ : JP92

ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ

มาใหม่
เริ่มต้น 39,900

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 61 - มกราคม 62

รายละเอียด

AMAZING GOLDEN ROUTE 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP86

เที่ยวโอซาก้า สนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งสินค้า ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง , ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว สักการะเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

มาใหม่
เริ่มต้น 33,900

กำหนดการเดินทาง

13-17 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

DISCOVERY KYUSHU 6D4N

รหัสทัวร์ : JP85

นำท่านเดินทางสู่ดินแดน เกาะใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย สู่เมืองฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ

มาใหม่
เริ่มต้น 40,500

กำหนดการเดินทาง

11-16 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

KANSAI CHUBU 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP90

นาโกย่า สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ สวนนาบานะโนะซา โตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี

มาใหม่
เริ่มต้น 45,500

กำหนดวันเดินทาง

12-16/19-23 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

AUTUMN IN TOKYO 6D3N

รหัสทัวร์ : JP84

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว เพื่อชมความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

มาใหม่
เริ่มต้น 40,500

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

รายละเอียด

TOKYO COCHIA 6D3N

รหัสทัวร์ : JP83

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ คานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว อิบารากิ

มาใหม่
เริ่มต้น 42,500

กำหนดการเดินทาง
18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N

รหัสทัวร์ : JP81

อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง คามิกาว่า ไอซ์ บรรยากาศหนาวเย็นตลอดปี สัมผัสกับอุณหภูมิติดลบ 40 องศา โซอึนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ สุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

มาใหม่
เริ่มต้น 49,500

กำหนดการเดินทาง
18-23 / 19-24 ตุลาคม 2561 

รายละเอียด

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N

รหัสทัวร์ : JP80

เดินทางไปกับสายการบินไทย สู่เมือง ฟุคุโอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ พิเศษ! ให้ท่านได้สัมผัสกับความเร็วของรถไฟชินคันเซ็น กับความเร็วสูงสุดถึง 240 กิโลเมตร / ชั่วโมง

มาใหม่
เริ่มต้น 49,500

กำหนดการเดินทาง 
11-16 ตุลาคม 2561 

รายละเอียด

BEST OF KANSAI 5D3N

รหัสทัวร์ : JP31

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

มาใหม่
เริ่มต้น 26,900

กำหนดการเดินทาง  

17-21 พฤศจิกายน 2561  

รายละเอียด

TOKYO HANSA 6D3N

รหัสทัวร์ : JP66

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว สักการะองค์พระใหญ่ที่วัดโคโตขุ , ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ,สนุกสนานที่ฟูจิคิว ไฮแลนด์,พิพิธภัณฑ์ราเม็ง,วัดอาซากุสะ,ย่านชินจูกุ,ชมทุ่งดอกคอสมอส ณ สวนโชวะคิเน็น

มาใหม่
เริ่มต้น 42,500

กำหนดการเดินทาง                

18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561     

รายละเอียด

OSAKA - TOKYO 5D3N

รหัสทัวร์ : JP65

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ

มาใหม่
เริ่มต้น 31,900

กำหนดการเดินทาง             

13-17 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

JAPAN GOLDEN ROUTE 6D 3N

รหัสทัวร์ : JP34

นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้าศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่าไผ่เขียวขจีที่อำรำช

มาใหม่
เริ่มต้น 47,500

กำหนดการเดินทาง

5-10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

KANSAI CHUBU 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP52

นาโกย่า -เกียวโต - โอซาก้า

มาใหม่
เริ่มต้น 44,500

กำหนดการเดินทาง

6-10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

HOKKAIDO-HAKODATE 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP45

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี

มาใหม่
เริ่มต้น 34,900

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2561

รายละเอียด

HOKKAIDO SNOW TOMAMU

รหัสทัวร์ : JP43

ขอนำท่านเดินทำงสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย พิเศษออนเซ็น 1 คืน + บุฟเฟ่ต์ขาปู + กิจกรรมในโทมามุ

มาใหม่
เริ่มต้น 58,900

กำหนดการเดินทาง

30 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562

รายละเอียด

HOKKAIDO SNOW FESTIVAL WITH ICE BREAKER SHIP

รหัสทัวร์ : JP41

เพลิดเพลินกับ 3 เทศกาลฤดูหนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL, SOUNKYO ICE FESTIVAL, OTARU SNOW LIGHT PATH

มาใหม่
เริ่มต้น 66,900

กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562   

รายละเอียด

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N

รหัสทัวร์ : JP38

ทัวร์เกาะฮอกไกโด เที่ยวเมืองโทยะ ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน โอตารุ ชมวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ ซัปโปโร เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ

มาใหม่
เริ่มต้น 53,500

 กำหนดวันเดินทาง  

18-23 / 19-24 ตุลาคม 2561 

รายละเอียด

ENJOY HOKKAIDO 5D3N

รหัสทัวร์ : JP37

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ต้นไม้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี

มาใหม่
เริ่มต้น 33,900

กำหนดการเดินทาง  

ตุลาคม 2561​       

รายละเอียด

SPECIAL HERITAGE 5D3N

รหัสทัวร์ : JP32

ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า นารา

มาใหม่
เริ่มต้น 46,500

กำหนดการเดินทาง  

6-10 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

KANSAI SCENIC 5D3N

รหัสทัวร์ : JP33

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

มาใหม่
เริ่มต้น 31,900

กำหนดวันเดินทาง

17-21 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

SPECIAL HERITAGE 5D3N

รหัสทัวร์ : JP26

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า นารา

มาใหม่
เริ่มต้น 47,500

กำหนดวันเดินทาง

12-16 / 19-23 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

AMAZING JAPAN 6D 3N

รหัสทัวร์ : JP23

เที่ยวโอซาก้า สนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งสินค้า ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง , ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว สักการะเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

มาใหม่
เริ่มต้น 49,500

กำหนดวันเดินทาง

5-10 ธันวำคม 2561

รายละเอียด

HOKKAIDO PANORAMA 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP10

HOKKAIDO PANORAMA บินหรู TG เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน

มาใหม่
เริ่มต้น 38,599

กำหนดการเดินทาง                   

พ.ย 61 - มี.ค. 62

รายละเอียด

PRO TOKYO BANANA II

รหัสทัวร์ : JP03

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ชมกันดั้ม UNICORN โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - สนุกลานสกีฟูจิเท็น เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ไหวพระที่วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกาย ทรี - เดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว *** อาบน้าแร่เช่ออน

มาใหม่
เริ่มต้น 25,888

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 2561

รายละเอียด