Majestic Travel International

aus03 : Wow!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

11-15 มี.ค. / 2-6 เม.ย. / 12-16 เม.ย. 

30 เม.ย.-4 พ.ค. / 6-10 พ.ค. 2563

singapore-airline
มาใหม่

Wow!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง

เริ่มต้น 37,900

โหลด : 153

นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมทัศนียภาพของสะพานฮาร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ ให้ท่านเที่ยวรอบเมือง ชมชายหาดที่ชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน เดินทำงสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่มีชื่อของประเทศออสเตรเลีย ให้ท่านได้บันทึกภำพเป็นที่ระลึกกับจิงโจ้ หมีโคอาล่า ฯลฯ

บลูเม้าท์เท่น ชมวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ตื่นเต้นกับกำรนั่งรถขนถ่านหินที่ชันที่สุดในโลกทะลุหุบเขาและกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด