Majestic Travel International

PT04 : แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

การเดินทาง  

ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค.2564 

มาใหม่

แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (รวมที่พัก 2 คืน+เที่ยว+อาหาร 6 มื้อ+ไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง) แถมฟรี!! นวดไทย 1 ชม./ ท่าน (เฉพาะผู้ใหญ่) ชมหาดทรายสวยๆ เล่นน้ำทะเลสีฟ้าใสๆ ชมหาดทรายขาว เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง (โซนใน) เกาะหิ

เริ่มต้น 7,300

โหลด : 631

วันแรก            สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา (สตูล)-เกาะหลีเป๊ะ-เช็คอินที่พัก - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง          เกาะหินซ้อน-อ่าวไม้ไผ่-เกาะดง-เกาะรอกลอย (โซนนอก) - ชมหาดทรายขาว-เกาะราวี- เกาะอาดัง-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง (โซนใน) โดยเรือหางยาว (Private Trip)

วันที่สาม          เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่