Majestic Travel International

PT03 : แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( no air ticket )

กำนดเดินทาง

สิงหาคม - พฤษจิกายน 2563

มาใหม่

แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน เกาะห้อง นั่งเรือชมลากูน เกาะระดิง เกาะผักเบี้ย ชมพระอาทิตย์ตก (โดยเรือหางยาว) และพายเรือคายัคอ่าวท่าเลน(ครึ่งวัน)

เริ่มต้น 3,490

โหลด : 24

วันแรก            เช็คอินที่พัก - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง          เกาะห้อง - นั่งเรือชมลากูน - เกาะระดิง - เกาะผักเบี้ย - ชมพระอาทิตย์ตก

วันที่สาม          พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน(ครึ่งวัน) - เช็คเอ๊าท์ที่พัก