Majestic Travel International

GD03 : GENTING DREAM 6D 5N

กำหนดการเดินทาง

28 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2562

nok-scoot
มาใหม่

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ การล่องเรือสำราญ GENTING DREAM นำท่าน เที่ยว 2 ประเทศ (สิงคโปร์-อินโดนีเซีย) พักห้องแบบมีหน้าต่าง เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะพิเศษและเป็นส่วนตัว สิงคโปร์ –สุราบายา – บาหลี – สิงคโปร์ 6วัน 5คืน โดยสายการบิน

เริ่มต้น 29,900

โหลด : 23

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ
การล่องเรือสาราญ GENTING DREAM

• สุราบายา (Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เสน่ห์อีกอย่างของสุราบายาคือภูเขาไฟโบรโม่
• บาหลี ดินแดนนี้มีมนต์ขลัง สักครั้งต้องไป บาหลีเกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร

- รวมรถ รับ-ส่งไปท่าเรือ

- พักห้องมีหน้าต่าง

- รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สิงคโปร์ (ไปกลับ)

- รวมเที่ยว+อิสระช้อปปิ้งที่ประเทศสิงคโปร์ 1 วัน!

- มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง