Majestic Travel International

AG21 : GRAND GEORGIA 10D 8N

กำหนดการเดินทาง        

25 ต.ค.- 03 พ.ย./ 1-10 พ.ย./ 8-17 พ.ย./ 22 พ.ย.-01 ธ.ค.2563

 6-15 ธ.ค./ 13-22 ธ.ค. 2563

Air Astana
มาใหม่

แกรนด์จอร์เจีย 10 วัน 8 คืน ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสลิเค่-คูไตซี-บาทูมี-บอร์โจมี-ซิกนากี-อนานูริ-คาซเบกี สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ชมปราสาทราบาตี+เที่ยวเมืองน้ำแร่บอร์โจมี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิล

เริ่มต้น 46,900

โหลด : 7

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

กอรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน

บาทูมี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นรัฐอิสระปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ

คูไตซี เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรื

บอร์โจมิ เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่

อาคัลท์ชิกเค เมืองที่ตั้งของปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ที่ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบ ของอาคารหลายๆ ส่วน ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13

ซิกนากี เมืองน่ารักที่ได้รับขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องการผลิตไวน์ และเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง