Majestic Travel International

AG20 : GEORGIA-KAZAKHSTAN 8D 6N

กำหนดการเดินทาง        

25 ต.ค. -01 พ.ย./ 8-15 พ.ย. / 22-29 พ.ย.2563

29 พ.ย.-06 ธ.ค./ 6-13 ธ.ค./ 13-20 ธ.ค.2563

Air Astana
มาใหม่

จอร์เจีย-คาซัคสถาน 8 วัน 6 คืน ***พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในทบิลิซี*** สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสลิเค่-อนานูริ-คาซเบกี-เที่ยวกรุงอัลมาตี้ โดยสายการบิน แอร์แอสตานา (KC) ดื่มด่ำแสงสีก

เริ่มต้น 49,900

โหลด : 12

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

อัลมาตี้ อดีตเมืองหลวงดั้งเดิมสมัยสหภาพโซเวียตและเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถาน เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคาซัคสถาน