Majestic Travel International

AG18 : Amazing Caucasus 8D 6N

กำหนดการเดินทาง    

27 ต.ค.- 03 พ.ย./ 3-10 พ.ย./ 17-24 พ.ย./ 1-8 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค.2563

Air Astana
มาใหม่

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี รวมบินภายในจากบากู-ทบิลิซี บากู-บากูบลูเลอวาร์ด-ถนนนิซามิ- ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี-ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด เปิด

เริ่มต้น 47,900

โหลด : 13

บากู เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงาม

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เกกฮาร์ด สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญ่อลังการ