Majestic Travel International

AG17 : 2 Countries Georgia – Armenia 10D 8N

กำหนดเดินทาง

25 ต.ค.- 03 พ.ย./ 8-17 พ.ย./ 15-24 พ.ย./ 29 พ.ย.-08 ธ.ค.2563

 6-15 ธ.ค./ 13-22 ธ.ค. 2563

Air Astana
มาใหม่

เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 8 คืน สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ทบิลิซี่-มิสทเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-ควาเรลี- อนานูริ-คาซเบกี- ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ-ทบิลิซี เที่ยวปร

เริ่มต้น 47,900

โหลด : 8

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

ซิกนากี เมืองน่ารักที่ได้รับขนานนามว่า City of Love เมืองเล็กๆที่มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องการผลิตไวน์ และเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เกกฮาร์ด สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญ่อลังการ

กอร์วิราบ เมืองที่ตั้งของอารามสงฆ์โบราณ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเยเรวาน ใกล้กับชายแดนประเทศตุรกี ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำนักบุญเกรกอรี่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม