Majestic Travel International

AG12 : เที่ยวฟินบินตรงจอร์เจีย

กำหนดเดินทาง

มีนาคม - พฤษภาคม 2563

airasia
มาใหม่

เที่ยวฟินบินตรงจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน ป้อมปราสาทอนาอูรี คาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย สะพานแห่งสันติภาพ มหาวิหารศักสิทธิ์ทบิลิซี่ วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี

เริ่มต้น 29,990

โหลด : 59

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน –ทบิลิซี่

วันที่สาม ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้าแร่เก่าแก่

วันที่สี่ ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี

วันที่ห้า วิหารอะลาเวอดี - เมืองเทลาวี - ป้อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง Rustaveri

วันที่หก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)