Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ จอเจียร์ - อาเซอร์ไบจาน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : AG08

Fantastic Azerbaijan-Georgia

ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี แฟนแทสติก อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-ซิกนากี-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไ

กำหนดเดินทาง

09-16 เม.ย / 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563

เริ่มต้น 49,900
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : AG07

Amazing Azerbaijan-Georgia

บากู ชามากี เชกี-ลาโกเดห์กี ซิกนากี-คาวาเรลี ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง สุสานนักบุญศักดิ์สิทธิ์ดิริบาบา พระราชวังข่านเชกี เที่ยวประเทศจอร์เจ

กำหนดกำรเดินทำง

08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

เริ่มต้น 37,900
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : AG05

Wow Azerbaijan-Georgia

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี อุพลิสชิเค่ เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ B

กำหนดเดินทาง

22 – 28 ต.ค.2562
  4 – 10 ธ.ค.2562

เริ่มต้น
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : AG04

Amazing Azerbaijan-Georgia

Amazing Azerbaijan-Georgia สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน ชามากี เชกี ลาโกเดกี ซิกนากี ควาเรลี ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563

 

เริ่มต้น 37,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : AG03

อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน

อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที

กำหนดเดินทาง

พ.ย.2562 -พ.ค. 2563

เริ่มต้น 45,900
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : AG02

Georgia in Dreams

Georgia in Dreams สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ซิกนากี ควาเรลี อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563

เริ่มต้น 30,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : AG01

GEORGIA MY LOVE

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อุพลิชชิเค่ อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cu

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

เริ่มต้น 29,900
รายละเอียด

Fantastic Azerbaijan-Georgia

รหัสทัวร์ : AG08

ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี แฟนแทสติก อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-ซิกนากี-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไ

มาใหม่
เริ่มต้น 49,900

กำหนดเดินทาง

09-16 เม.ย / 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563

รายละเอียด

Amazing Azerbaijan-Georgia

รหัสทัวร์ : AG07

บากู ชามากี เชกี-ลาโกเดห์กี ซิกนากี-คาวาเรลี ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง สุสานนักบุญศักดิ์สิทธิ์ดิริบาบา พระราชวังข่านเชกี เที่ยวประเทศจอร์เจ

เริ่มต้น 37,900

กำหนดกำรเดินทำง

08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

รายละเอียด

Wow Azerbaijan-Georgia

รหัสทัวร์ : AG05

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี อุพลิสชิเค่ เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ B

เริ่มต้น

กำหนดเดินทาง

22 – 28 ต.ค.2562
  4 – 10 ธ.ค.2562

รายละเอียด

Amazing Azerbaijan-Georgia

รหัสทัวร์ : AG04

Amazing Azerbaijan-Georgia สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) บากู โกบุสตาน แหลมอับเชรอน ชามากี เชกี ลาโกเดกี ซิกนากี ควาเรลี ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อ

มาใหม่
เริ่มต้น 37,900

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563

 

รายละเอียด

อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : AG03

อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที

มาใหม่
เริ่มต้น 45,900

กำหนดเดินทาง

พ.ย.2562 -พ.ค. 2563

รายละเอียด

Georgia in Dreams

รหัสทัวร์ : AG02

Georgia in Dreams สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ซิกนากี ควาเรลี อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่

เริ่มต้น 30,900

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563

รายละเอียด

GEORGIA MY LOVE

รหัสทัวร์ : AG01

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี เที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อุพลิชชิเค่ อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cu

มาใหม่
เริ่มต้น 29,900

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

รายละเอียด