Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW01

TAIWAN SIMPLE 5D 3N

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัว

กำหนดการเดินทาง           

มกราคม-มิถุนายน 63

เริ่มต้น 20,999
รายละเอียด

TAIWAN SIMPLE 5D 3N

รหัสทัวร์ : TW01

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัว

มาใหม่
เริ่มต้น 20,999

กำหนดการเดินทาง           

มกราคม-มิถุนายน 63

รายละเอียด