Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW08

PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู พักหรู 4ดาว !! ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งส

กำหนดเดินทาง

ต.ค. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 13,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW06

TAIWAN HANSA 4D3N

บินไฟล์ทเช้า...กลับไฟล์ทค่า ไทเป ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ช้อปสินค้าแ

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 25,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW05

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

ล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลวิ่ แถมฟรี !! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เ

กำหนดเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 19,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW04

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน3คืน

- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกาแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 2562

เริ่มต้น 14,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : tw02

โอ้โห!! ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

โอ้โห!! ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดการเดินทาง           

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

 

เริ่มต้น 18,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW01

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดการเดินทาง           

กันยายน - ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด

PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : TW08

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู พักหรู 4ดาว !! ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งส

มาใหม่
เริ่มต้น 13,999

กำหนดเดินทาง

ต.ค. - ธ.ค. 62

รายละเอียด

TAIWAN HANSA 4D3N

รหัสทัวร์ : TW06

บินไฟล์ทเช้า...กลับไฟล์ทค่า ไทเป ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ช้อปสินค้าแ

มาใหม่
เริ่มต้น 25,300

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : TW05

ล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลวิ่ แถมฟรี !! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เ

มาใหม่
เริ่มต้น 19,900

กำหนดเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : TW04

- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกาแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้

มาใหม่
เริ่มต้น 14,900

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 2562

รายละเอียด

โอ้โห!! ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : tw02

โอ้โห!! ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

มาใหม่
เริ่มต้น 18,999

กำหนดการเดินทาง           

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

 

รายละเอียด

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW01

Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดการเดินทาง           

กันยายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียด