Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW08

Pro TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4D3N

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

กำหนดเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

เริ่มต้น 12,599
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW06

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย

กำหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

เริ่มต้น 12,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW05

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถนนโบราณสือเฟิ่น | อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563

เริ่มต้น 21,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW04

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้าแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม-มีนาคม 2562

เริ่มต้น 14,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW03

ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืนทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม-มีนาคม 2563

เริ่มต้น 10,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : tw02

ไต้หวัน-อาลีซัน-สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

เริ่มต้น 13,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW01

TAIWAN SIMPLE 5D 3N

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัว

กำหนดการเดินทาง           

มกราคม-มิถุนายน 63

เริ่มต้น 20,999
รายละเอียด

Pro TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4D3N

รหัสทัวร์ : TW08

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

มาใหม่
เริ่มต้น 12,599

กำหนดเดินทาง

ธ.ค. 62 - มี.ค. 63

รายละเอียด

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW06

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย

มาใหม่
เริ่มต้น 12,888

กำหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

รายละเอียด

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW05

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถนนโบราณสือเฟิ่น | อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

มาใหม่
เริ่มต้น 21,999

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563

รายละเอียด

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW04

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้าแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

มาใหม่
เริ่มต้น 14,888

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม-มีนาคม 2562

รายละเอียด

ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน

รหัสทัวร์ : TW03

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืนทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

มาใหม่
เริ่มต้น 10,888

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม-มีนาคม 2563

รายละเอียด

ไต้หวัน-อาลีซัน-สุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : tw02

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

มาใหม่
เริ่มต้น 13,888

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

รายละเอียด

TAIWAN SIMPLE 5D 3N

รหัสทัวร์ : TW01

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัว

มาใหม่
เริ่มต้น 20,999

กำหนดการเดินทาง           

มกราคม-มิถุนายน 63

รายละเอียด