Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW33

Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

TVZ25 Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน มหัศจรรย์จากธรรมชาติ อุทยานธรณีเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101 วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ตลาดซีเ

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2567                                                                                                                                   

เริ่มต้น 16,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW32

Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน 4คืน

TJX27 Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน เช็คอิน... อุทยานเกาะเหอผิง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านประม

วันเดินทาง

10-14 กรกฎาคม 2567

21-25 กันยายน 2567                                                                                                                                  

เริ่มต้น 20,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW31

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

TJX26 เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน ชวนไปชิล...ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อลังการ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101 มูเตลู วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกั

วันเดินทาง

02-05 สิงหาคม 2567

23-26 สิงหาคม 2567                                                                                                         

06-09 กันยายน 2567

02-05 ตุลาคม 2567

16-19 ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 17,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW28

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง

11-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

23-26 ต.ค.67

(วันหยุดปิยมหาราช)

 

เริ่มต้น 33,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW25

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ต.ค. 67

 

เริ่มต้น 16,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW24

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ Starlux Airlines (JX)

กำหนดการเดินทาง

15-19 พ.ค.67

15-19 มิ.ย.67

08-12 ส.ค.67

เริ่มต้น 23,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW23

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ก.ย. 67

เริ่มต้น 16,999วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือ
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW22

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION

กำหนดวันที่เดินทาง :

ก.ค. - ก.ย. 67

เริ่มต้น 15,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW14

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - ก.ค. 67

 

เริ่มต้น 18,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW13

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 67

เริ่มต้น 20,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW08

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง) 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 21,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW07

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน (พักโรงแรมน้ำแร่) 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน (พักโรงแรมน้ำแร่) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

 

เริ่มต้น 22,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW06

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

 

เริ่มต้น 18,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW05

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 20,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW04

ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก) 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 18,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW03

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 23,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW02

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 18,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TW01

ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 16,990
รายละเอียด

Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : TW33

TVZ25 Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน มหัศจรรย์จากธรรมชาติ อุทยานธรณีเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101 วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้ง ตลาดซีเ

มาใหม่
เริ่มต้น 16,888

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2567                                                                                                                                   

รายละเอียด

Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์ : TW32

TJX27 Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน4คืน เช็คอิน... อุทยานเกาะเหอผิง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านประม

มาใหม่
เริ่มต้น 20,888

วันเดินทาง

10-14 กรกฎาคม 2567

21-25 กันยายน 2567                                                                                                                                  

รายละเอียด

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : TW31

TJX26 เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน ชวนไปชิล...ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อลังการ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ไทเป 101 มูเตลู วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกั

มาใหม่
เริ่มต้น 17,888

วันเดินทาง

02-05 สิงหาคม 2567

23-26 สิงหาคม 2567                                                                                                         

06-09 กันยายน 2567

02-05 ตุลาคม 2567

16-19 ตุลาคม 2567

รายละเอียด

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW28

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

มาใหม่
เริ่มต้น 33,999

กำหนดการเดินทาง

11-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

23-26 ต.ค.67

(วันหยุดปิยมหาราช)

 

รายละเอียด

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW25

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

มาใหม่
เริ่มต้น 16,999

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ต.ค. 67

 

รายละเอียด

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW24

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ Starlux Airlines (JX)

มาใหม่
เริ่มต้น 23,999

กำหนดการเดินทาง

15-19 พ.ค.67

15-19 มิ.ย.67

08-12 ส.ค.67

รายละเอียด

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW23

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)

มาใหม่
เริ่มต้น 16,999วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือ

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ก.ย. 67

รายละเอียด

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : TW22

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION

มาใหม่
เริ่มต้น 15,999

กำหนดวันที่เดินทาง :

ก.ค. - ก.ย. 67

รายละเอียด

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW14

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)

มาใหม่
เริ่มต้น 18,999

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - ก.ค. 67

 

รายละเอียด

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : TW13

อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา บูราโนแห่งไต้หวัน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

มาใหม่
เริ่มต้น 20,900

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 67

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW08

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

มาใหม่
เริ่มต้น 21,990

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน (พักโรงแรมน้ำแร่) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW07

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน (พักโรงแรมน้ำแร่) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR

มาใหม่
เริ่มต้น 22,990

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

 

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW06

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR

มาใหม่
เริ่มต้น 18,990

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

 

รายละเอียด

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW05

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 20,990

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW04

ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 18,990

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW03

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 23,990

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

รายละเอียด

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW02

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR

มาใหม่
เริ่มต้น 18,990

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

รายละเอียด

ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW01

ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR

มาใหม่
เริ่มต้น 16,990

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

รายละเอียด