Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์อเมริกา

มาใหม่

รหัสทัวร์ : USA06

CALIFORNIA, HERE WE COME 10 วัน 7 คืน

CALIFORNIA, HERE WE COME อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

กำหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 67 – 03 มกราคม 68

 

เริ่มต้น 139,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : USA04

อเมริกาตะวันตก Disneyland - ลาสเวกัส – แอนเทอโลป – โยเซมิติ - ซานฟรานซิสโก 10 วัน 7 คืน

อเมริกาตะวันตก Disneyland - ลาสเวกัส – แอนเทอโลป – โยเซมิติ - ซานฟรานซิสโก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

กำหนดการเดินทาง

04 – 13 ตุลาคม 2567 

 

เริ่มต้น 125,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : USA03

ดินแดนแห่งเสรีภาพกับตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน

ดินแดนแห่งเสรีภาพกับตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish (TK) พิเศษ!! ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ล่องเรือ Maid of the Mist

กำหนดการเดินทาง

21-30 ต.ค.67

เริ่มต้น 119,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : USA02

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9D 6N

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9D 6N โดย สายการบินสตาร์ลักซ์แอร์ไลน์ (JX)

วันเดินทาง

12-20 ตุลาคม 2567

01-09 ธันวาคม 2567

26 ธันวาคม 2567 – 03 มกราคม 2568

เริ่มต้น 159,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : USA01

CLASSIC OF EAST AMERICA 10 วัน 6 คืน

CLASSIC OF EAST AMERICA อเมริกาตะวันออก บอกได้เลยต้องไปกับเธอ 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR) เข้านิวยอร์ค ออกวอชิงตัน ดีซี เที่ยวดีไม่ย้อนเส้นทาง พิเศษ!! ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท

กำหนดการเดินทาง

8-17 ต.ค.67

22-31 ต.ค.67

12-21 พ.ย.67

เริ่มต้น 119,900
รายละเอียด

CALIFORNIA, HERE WE COME 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : USA06

CALIFORNIA, HERE WE COME อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

มาใหม่
เริ่มต้น 139,900

กำหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 67 – 03 มกราคม 68

 

รายละเอียด

อเมริกาตะวันตก Disneyland - ลาสเวกัส – แอนเทอโลป – โยเซมิติ - ซานฟรานซิสโก 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : USA04

อเมริกาตะวันตก Disneyland - ลาสเวกัส – แอนเทอโลป – โยเซมิติ - ซานฟรานซิสโก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

มาใหม่
เริ่มต้น 125,900

กำหนดการเดินทาง

04 – 13 ตุลาคม 2567 

 

รายละเอียด

ดินแดนแห่งเสรีภาพกับตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : USA03

ดินแดนแห่งเสรีภาพกับตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท อเมริกาตะวันออก 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish (TK) พิเศษ!! ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ล่องเรือ Maid of the Mist

มาใหม่
เริ่มต้น 119,900

กำหนดการเดินทาง

21-30 ต.ค.67

รายละเอียด

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9D 6N

รหัสทัวร์ : USA02

มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9D 6N โดย สายการบินสตาร์ลักซ์แอร์ไลน์ (JX)

มาใหม่
เริ่มต้น 159,999

วันเดินทาง

12-20 ตุลาคม 2567

01-09 ธันวาคม 2567

26 ธันวาคม 2567 – 03 มกราคม 2568

รายละเอียด

CLASSIC OF EAST AMERICA 10 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : USA01

CLASSIC OF EAST AMERICA อเมริกาตะวันออก บอกได้เลยต้องไปกับเธอ 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR) เข้านิวยอร์ค ออกวอชิงตัน ดีซี เที่ยวดีไม่ย้อนเส้นทาง พิเศษ!! ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท

มาใหม่
เริ่มต้น 119,900

กำหนดการเดินทาง

8-17 ต.ค.67

22-31 ต.ค.67

12-21 พ.ย.67

รายละเอียด