Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID04

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล

กำหนดเดินทาง

เมษายน – มิถุนายน 2563

เริ่มต้น 28,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID03

Treasures Kashmir Ladakh 9D 8N

แคชเมียร์” ได้รับการเปรียบเปรยว่า…ดินแดนแห่งนี้เป็นสวรรค์บนดิน บ้างก็เปรียบดั่งว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ทาให้ผู้คนจานวนไม่น้อย หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวคนไทยเราใฝ่ฝันไว้ว่า สักวันหนึ่งจะต้องเดินทางไปเยือนแคชเมียร์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต “ลา

กำหนดเดินทาง

1 - 9 พ.ค. 63

เริ่มต้น 35,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID02

Freezing Ladakh 8D 5N 2020

ลาดักห์" ซึ่งแปลได้ว่า “ดินแดนแห่งเส้นทางสูงชัน” ตั้งอยู่ในรัฐจามมูและแคชเมียร์ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วยเขตคาร์กิล (Kargil) และเขตเลห์ (Leh) ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นทิเบตน้อยแห่งอินเดีย เป็นดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยแล

กำหนดเดินทาง

เมษายน 2563

เริ่มต้น 32,900
รายละเอียด

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : ID04

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล

มาใหม่
เริ่มต้น 28,900

กำหนดเดินทาง

เมษายน – มิถุนายน 2563

รายละเอียด

Treasures Kashmir Ladakh 9D 8N

รหัสทัวร์ : ID03

แคชเมียร์” ได้รับการเปรียบเปรยว่า…ดินแดนแห่งนี้เป็นสวรรค์บนดิน บ้างก็เปรียบดั่งว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ทาให้ผู้คนจานวนไม่น้อย หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวคนไทยเราใฝ่ฝันไว้ว่า สักวันหนึ่งจะต้องเดินทางไปเยือนแคชเมียร์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต “ลา

มาใหม่
เริ่มต้น 35,900

กำหนดเดินทาง

1 - 9 พ.ค. 63

รายละเอียด

Freezing Ladakh 8D 5N 2020

รหัสทัวร์ : ID02

ลาดักห์" ซึ่งแปลได้ว่า “ดินแดนแห่งเส้นทางสูงชัน” ตั้งอยู่ในรัฐจามมูและแคชเมียร์ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วยเขตคาร์กิล (Kargil) และเขตเลห์ (Leh) ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นทิเบตน้อยแห่งอินเดีย เป็นดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยแล

มาใหม่
เริ่มต้น 32,900

กำหนดเดินทาง

เมษายน 2563

รายละเอียด