Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์อินเดีย

มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID11

มหัศจรรย์...KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์...KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน สายการบินอินดิโก (6E)

กำหนดการเดินทาง

26 – 30 มิ.ย. 67

25 – 29 ก.ค. 67

08 – 12 ส.ค. 67

25 – 29 ก.ย. 67

 

เริ่มต้น 32,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID10

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. - ก.ย. 67

เริ่มต้น 18,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID09

มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567 6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)

กำหนดการเดินทาง

29 พ.ค.-03 มิ.ย.67

24 – 29 ก.ค. 67

07 – 12 ส.ค. 67

 

เริ่มต้น 37,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID06

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มิ.ย. 67

เริ่มต้น 18,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID05

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน (MAY-AUG 2024)

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน (MAY-AUG 2024) โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

01 – 05 พ.ค. 67

01 – 05 มิ.ย. 67

18 – 22 ก.ค 67

08 – 12 ส.ค. 67

เริ่มต้น 27,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID02

แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล 6 วัน 5 คืน

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน IndiGo

กำหนดการเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 29,990
รายละเอียด

มหัศจรรย์...KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : ID11

มหัศจรรย์...KASHMIR ศรีนาคา พาฮาแกม 5 วัน 4 คืน สายการบินอินดิโก (6E)

มาใหม่
เริ่มต้น 32,999

กำหนดการเดินทาง

26 – 30 มิ.ย. 67

25 – 29 ก.ค. 67

08 – 12 ส.ค. 67

25 – 29 ก.ย. 67

 

รายละเอียด

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : ID10

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

มาใหม่
เริ่มต้น 18,999

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. - ก.ย. 67

รายละเอียด

มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : ID09

มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)

มาใหม่
เริ่มต้น 37,999

กำหนดการเดินทาง

29 พ.ค.-03 มิ.ย.67

24 – 29 ก.ค. 67

07 – 12 ส.ค. 67

 

รายละเอียด

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : ID06

มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

มาใหม่
เริ่มต้น 18,999

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มิ.ย. 67

รายละเอียด

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน (MAY-AUG 2024)

รหัสทัวร์ : ID05

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG 5 วัน 3 คืน (MAY-AUG 2024) โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

มาใหม่
เริ่มต้น 27,999

กำหนดการเดินทาง

01 – 05 พ.ค. 67

01 – 05 มิ.ย. 67

18 – 22 ก.ค 67

08 – 12 ส.ค. 67

รายละเอียด

แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : ID02

แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาแกรม โซนนามาร์ค ทิวลิป 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน IndiGo

มาใหม่
เริ่มต้น 29,990

กำหนดการเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2567

รายละเอียด