Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS08

RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING 9 วัน 7 คืน

RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน บินภายใน 2 ขา + นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโก พิเศษ !!! นอนมูร์มันสค์ 2 คืน เพื่อตามล่าแสงเหนือ โดยสายการบิน Oman Air (WY) บริการด้วย

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568

เริ่มต้น
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS07

RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ Sapsan มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ Sapsan มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ Optional Tour การแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 39,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS06

ถูกจัด รัสเซีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

ถูกจัด รัสเซีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน Oman Air (WY) บริการด้วยเครื่องบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ ที่นั่งกว้างสะดวกสบาย บริการเครื่องดื่มตล

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 49,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS05

RUSSIA ยืนหนึ่ง เที่ยวคุ้ม สุดขีด 8 วัน 6 คืน

RUSSIA ยืนหนึ่ง เที่ยวคุ้ม สุดขีด มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เดินทางโดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5)

กำหนดการเดินทาง

กันยายน ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 47,777
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS04

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 7วัน 5คืน

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 7วัน 5คืน ชมพระราชวังแคทเธอรีน-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังเฮอร์มิเทจ- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-วิหารเซ้นต์บาซิล- ชมสถานีรถไฟใต้ดิน-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง โดยสายการบิน China

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม            17-23 / 22-28

พฤศจิกายน     4-10 / 18-24

ธันวาคม          4-10 / 5-11

เริ่มต้น 59,995
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS03

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตต์

กำหนดการเดินทาง

29 พ.ค. – 05  มิ.ย. 67

07 – 14 ส.ค. 67

เริ่มต้น 69,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS01

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์

กำหนดวันเดินทาง

19 – 26 มิ.ย. 67

24 – 31 ก.ค. 67

เริ่มต้น 69,999
รายละเอียด

RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : RUS08

RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน บินภายใน 2 ขา + นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโก พิเศษ !!! นอนมูร์มันสค์ 2 คืน เพื่อตามล่าแสงเหนือ โดยสายการบิน Oman Air (WY) บริการด้วย

มาใหม่
เริ่มต้น

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568

รายละเอียด

RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ Sapsan มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : RUS07

RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ Sapsan มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ Optional Tour การแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS

มาใหม่
เริ่มต้น 39,999

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

ถูกจัด รัสเซีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : RUS06

ถูกจัด รัสเซีย เที่ยวครบ สุดคุ้ม มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน Oman Air (WY) บริการด้วยเครื่องบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์ ที่นั่งกว้างสะดวกสบาย บริการเครื่องดื่มตล

มาใหม่
เริ่มต้น 49,888

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

RUSSIA ยืนหนึ่ง เที่ยวคุ้ม สุดขีด 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : RUS05

RUSSIA ยืนหนึ่ง เที่ยวคุ้ม สุดขีด มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เดินทางโดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5)

มาใหม่
เริ่มต้น 47,777

กำหนดการเดินทาง

กันยายน ตุลาคม 2567

รายละเอียด

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 7วัน 5คืน

รหัสทัวร์ : RUS04

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 7วัน 5คืน ชมพระราชวังแคทเธอรีน-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังเฮอร์มิเทจ- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-วิหารเซ้นต์บาซิล- ชมสถานีรถไฟใต้ดิน-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง โดยสายการบิน China

มาใหม่
เริ่มต้น 59,995

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม            17-23 / 22-28

พฤศจิกายน     4-10 / 18-24

ธันวาคม          4-10 / 5-11

รายละเอียด

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : RUS03

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตต์

มาใหม่
เริ่มต้น 69,999

กำหนดการเดินทาง

29 พ.ค. – 05  มิ.ย. 67

07 – 14 ส.ค. 67

รายละเอียด

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : RUS01

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์

มาใหม่
เริ่มต้น 69,999

กำหนดวันเดินทาง

19 – 26 มิ.ย. 67

24 – 31 ก.ค. 67

รายละเอียด