Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ยุโรป

มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU04

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines

กําหนดวันเดินทาง

21 – 28 ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 89,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU19

อิตาลี สวิตฯ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน (Oct - Dec 2024)

อิตาลี สวิตฯ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน (Oct - Dec 2024) สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR

กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2567  (วันนวมินทรมหาราช)

วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2567  (วันนวมินทรมหาราช)

วันที่ 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2568 (เทศกาลปีใหม่)

เริ่มต้น 119,555
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU12

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

07-13 / 21-27 พฤศจิกายน 2567

เริ่มต้น 89,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU11

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-สตราส์บูร์ก) 9 วัน 6 คืน

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-สตราส์บูร์ก) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Saudia Airlanes

กําหนดวันเดินทาง

กันยายน 2567 -  มกราคม 2568

เริ่มต้น 79,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU10

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราบูร์ก) 8 วัน 5 คืน

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราบูร์ก) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA Air

กําหนดวันเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 85,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU09

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์-แวร์ซายส์) 8 วัน 5 คืน

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์-แวร์ซายส์) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines

กําหนดวันเดินทาง

10 – 17 กันยายน 2567

เริ่มต้น 89,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU08

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) 8วัน 5คืน

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines

กําหนดวันเดินทาง

03 – 10 ก.ย. และ 17 – 24 ก.ย. 2567

เริ่มต้น 79,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU06

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ฮัลล์สตัทท์-ทิตลิส) 9 วัน 6 คืน

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ฮัลล์สตัทท์-ทิตลิส) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Saudia Airlanes

กําหนดวันเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2567

 

เริ่มต้น 79,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU03

ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี) 9 วัน 6 คืน

ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines

กำหนดการเดินทาง

16 – 24 ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 69,990
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU01

แกรนด์ฝรั่งเศส (มองซ์แซงต์ - เชอนองโซ) 7 วัน 4 คืน

แกรนด์ฝรั่งเศส (มองซ์แซงต์ - เชอนองโซ) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)

กำหนดการเดินทาง

10 – 16 ก.ย. และ 05 – 11 ธ.ค. 2567

เริ่มต้น 69,990
รายละเอียด

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU04

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines

มาใหม่
เริ่มต้น 89,990

กําหนดวันเดินทาง

21 – 28 ตุลาคม 2567

รายละเอียด

อิตาลี สวิตฯ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน (Oct - Dec 2024)

รหัสทัวร์ : EU19

อิตาลี สวิตฯ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน (Oct - Dec 2024) สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR

มาใหม่
เริ่มต้น 119,555

กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2567  (วันนวมินทรมหาราช)

วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2567  (วันนวมินทรมหาราช)

วันที่ 29 ธันวาคม – 6 มกราคม 2568 (เทศกาลปีใหม่)

รายละเอียด

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : EU12

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

มาใหม่
เริ่มต้น 89,990

กำหนดการเดินทาง

07-13 / 21-27 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียด

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-สตราส์บูร์ก) 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : EU11

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-สตราส์บูร์ก) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Saudia Airlanes

มาใหม่
เริ่มต้น 79,990

กําหนดวันเดินทาง

กันยายน 2567 -  มกราคม 2568

รายละเอียด

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราบูร์ก) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU10

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราบูร์ก) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA Air

มาใหม่
เริ่มต้น 85,990

กําหนดวันเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์-แวร์ซายส์) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : EU09

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์-แวร์ซายส์) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines

มาใหม่
เริ่มต้น 89,990

กําหนดวันเดินทาง

10 – 17 กันยายน 2567

รายละเอียด

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ : EU08

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราสบูร์ก) 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines

มาใหม่
เริ่มต้น 79,990

กําหนดวันเดินทาง

03 – 10 ก.ย. และ 17 – 24 ก.ย. 2567

รายละเอียด

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ฮัลล์สตัทท์-ทิตลิส) 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : EU06

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ฮัลล์สตัทท์-ทิตลิส) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Saudia Airlanes

มาใหม่
เริ่มต้น 79,990

กําหนดวันเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2567

 

รายละเอียด

ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี) 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : EU03

ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Saudi Arabian Airlines

มาใหม่
เริ่มต้น 69,990

กำหนดการเดินทาง

16 – 24 ตุลาคม 2567

รายละเอียด

แกรนด์ฝรั่งเศส (มองซ์แซงต์ - เชอนองโซ) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : EU01

แกรนด์ฝรั่งเศส (มองซ์แซงต์ - เชอนองโซ) 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)

มาใหม่
เริ่มต้น 69,990

กำหนดการเดินทาง

10 – 16 ก.ย. และ 05 – 11 ธ.ค. 2567

รายละเอียด