Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

มาใหม่

รหัสทัวร์ : MS06

ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ยะโฮร์บาห์รู – เลโก้แลนด์ มาเลเซีย - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 9,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MS05

มาเลเซีย-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาฯ 3 วัน 2 คืน

มาเลเซีย-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาฯ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม - ธันวาคม 2567

เริ่มต้น 7,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MS02

มาเลเซีย-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-มะละกา-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ 4 วัน 3 คืน

มาเลเซีย-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-มะละกา-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ธันวาคม 2567  

เริ่มต้น 12,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : MS01

มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน

มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ธันวาคม 2567

 

เริ่มต้น 7,999
รายละเอียด

ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MS06

ทัวร์ 2 สวนสนุก มาเลเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ยะโฮร์บาห์รู – เลโก้แลนด์ มาเลเซีย - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

มาใหม่
เริ่มต้น 9,999

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2567

รายละเอียด

มาเลเซีย-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาฯ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MS05

มาเลเซีย-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาฯ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

มาใหม่
เริ่มต้น 7,999

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม - ธันวาคม 2567

รายละเอียด

มาเลเซีย-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-มะละกา-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MS02

มาเลเซีย-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-มะละกา-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

มาใหม่
เริ่มต้น 12,999

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ธันวาคม 2567  

รายละเอียด

มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MS01

มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)

มาใหม่
เริ่มต้น 7,999

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ธันวาคม 2567

 

รายละเอียด