Majestic Travel International

mm01 : มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. - ธ.ค. 62

bangkok-airway
มาใหม่

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส

เริ่มต้น 11,999

โหลด : 31

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน – ผ่านชมหอคอยอังวะ – วัดบากะยา – มัณฑะเลย์ 

วันที่ 2 มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์

วันที่ 3 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ – เจดีย์อูมินทงแส่ – วัดซุนอูพอนยาชิน – เจดีย์กองมูดอว์ – กรุงเทพฯ