Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ปากีสถาน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : PT11

Amazing of Pakistan 11วัน 9คืน

Amazing of Pakistan ทัวร์ปากีสถาน 11วัน9คืน บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในประเทศ 1 เที่ยว

เดินทางเดือน

มีนาคม-กันยายน 67

เริ่มต้น 86,985
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : PT10

AMAZING SOUTH OF PAKISTAN 9D 7N

AMAZING SOUTH OF PAKISTAN ทัวร์ปากีสถานใต้ 9วัน7คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดเดินทาง

ต.ค.-ธ.ค. 67

เริ่มต้น 69,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : PT08

AMAZING OF PAKISTAN 11วัน 9คืน

AMAZING OF PAKISTAN ทัวร์ปากีสถาน 11วัน9คืน บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในประเทศ 1 เที่ยว

เดินทางเดือน ต.ค.-พ.ย. 67

เริ่มต้น 86,985
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : PT01

COLORFUL AUTUMN PAKISTAN 9D

COLORFUL AUTUMN PAKISTAN ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง

21-29 ต.ค. 67

25 ต.ค – 1 พ.ย. 67

28 ต.ค – 5 พ.ย. 67

เริ่มต้น 69,900
รายละเอียด

Amazing of Pakistan 11วัน 9คืน

รหัสทัวร์ : PT11

Amazing of Pakistan ทัวร์ปากีสถาน 11วัน9คืน บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในประเทศ 1 เที่ยว

มาใหม่
เริ่มต้น 86,985

เดินทางเดือน

มีนาคม-กันยายน 67

รายละเอียด

AMAZING SOUTH OF PAKISTAN 9D 7N

รหัสทัวร์ : PT10

AMAZING SOUTH OF PAKISTAN ทัวร์ปากีสถานใต้ 9วัน7คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

มาใหม่
เริ่มต้น 69,999

กำหนดเดินทาง

ต.ค.-ธ.ค. 67

รายละเอียด

AMAZING OF PAKISTAN 11วัน 9คืน

รหัสทัวร์ : PT08

AMAZING OF PAKISTAN ทัวร์ปากีสถาน 11วัน9คืน บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในประเทศ 1 เที่ยว

มาใหม่
เริ่มต้น 86,985

เดินทางเดือน ต.ค.-พ.ย. 67

รายละเอียด

COLORFUL AUTUMN PAKISTAN 9D

รหัสทัวร์ : PT01

COLORFUL AUTUMN PAKISTAN ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน (TG)

มาใหม่
เริ่มต้น 69,900

กำหนดการเดินทาง

21-29 ต.ค. 67

25 ต.ค – 1 พ.ย. 67

28 ต.ค – 5 พ.ย. 67

รายละเอียด