Majestic Travel International

TK03 : FINE SPRING TURKEY 8DAYS 6NIGHT

กำหนดเดินทาง

มีนาคม - พฤษภาคม

Turkish-airline
ยอดนิยม

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

เริ่มต้น 32,888

โหลด : 23

1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

2 เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองอังการ่า

3 เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง

4 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่

5 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

6 เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

7 กรุงอิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์คเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเท่านั้น–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

8 กรุงเทพฯ