Majestic Travel International

EU03 : Hot Hot Turkey

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. - ธ.ค. 2562

Air Astana
มาใหม่

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย -แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนาโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน -แถมฟรี

เริ่มต้น 29,555

โหลด : 23

1 สนามบินสุวรรณภูมิ -อัลมาตี้-อิสตันบูล

2 อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้าเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย

3 เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ- ร้านขนม TURKISH DELIGHT-ปามุคคาเล่

4 ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

5 คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า

6 กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังทอปกาปึ

7 เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้

8 เมืองอัลมาตี้-สนามบินสุวรรณภูมิ