Majestic Travel International

DB02 : HIGHLIGHT DUBAI 5D3N

กำหนดการเดินทาง

ม.ค.-เม.ย. 63

การบินไทย
มาใหม่

ชมสุเหร่าหลวง (GRAND MOSQUE)สุเหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เฟอร์รารี่ (FERRARI WORLD)ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอลังการสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์เฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่ ช้อปปิ้งดูไบมอล์(DUBAI MALL)ห้างใหญ่ที่สุดในโ

เริ่มต้น 33,900

โหลด : 4

ชมสุเหร่าหลวง (GRAND MOSQUE)สุเหร่าที่ใหญ่โตสวยงามโออ่าอลังการใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เฟอร์รารี่ (FERRARI WORLD)ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอลังการสีแดงโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์เฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่
ช้อปปิ้งดูไบมอล์(DUBAI MALL)ห้างใหญ่ที่สุดในโลก เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก และมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในที่
ขึ้นตึก DUBAI FRAME ตึกกรอบรูปขนาดใหญ่ที่โดดเด่นแปลกตา สามารถชมวิวอันสวยงามทั้งฝั่งเมืองเก่าและใหม่
ชมตึกเบิร์จ คาลิฟา(BURJ KHALIFA)ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกและสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในโลกสร้างด้วยทุนมหาศาล
ชมน้ำพุแห่งดูไบ น้าพุเต้นระบาตามเสียงเพลงที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีความยาว 270 เมตร ใช้น้าพุ่งขึ้นไปสูงเทียบกับตึก 50 ชั้นเลยทีเดียว
หาดจูไมร่าห์พร้อมชมตึกเบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB)ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ
นั่งรถไฟรางเดี่ยว (MONORAIL) ชมโครงการสุดหรูเกาะเดอะปาล์ม (THE PLAM JUMEIRAH)
นั่งรถจี๊บสู่แคมป์ทะเลทรายและทากิจกรรมและ อาหารบาร์บีคิวแบบพื้นเมืองและชมระบำหน้าท้องและโชว์ระบำไฟ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM)เป็นป้อมปราการเก่าที่สุดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1787 สมัยก่อนป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่พักของเจ้าของเมืองเป็นอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่
เดินชมและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากที่ตลาดเครื่องเทศและ ตลาดทอง
สวนดูไบมิราเคิลการ์เด้น ให้ท่านได้สัมผัสดอดไม้ที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองแห่งทะเลทราย ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพันธุ์
เข้าชมโกลบอลวิลเลจ(GLOBAL VILLAGE) งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดจากนานาประเทศทั่วโลก