Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ดูไบ

มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB04

FANTASTIC DUBAI 5D 3N

นำท่านเดินทางสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่รวมความเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต มนต์เสน่ห์ความแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันอย่างลงตัวระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผันแปรจาก ผืนทะเลทรายสู่ค

กำหนดการเดินทาง

10-14 / 22-26 ตุลาคม

6-10 / 13-17 พฤศจิกายน

3-7 / 6-10 ธันวาคม

เริ่มต้น 33,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB03

LIKE DUBAI 5D

- แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm - ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

กำหนดเดินทาง 

ต.ค. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 29,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB01

GOOD TIME TO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHT

-ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น -แวะถ่ายภาพตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ -นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam -ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแ

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. - ธ.ค. 62

เริ่มต้น 31,999
รายละเอียด

FANTASTIC DUBAI 5D 3N

รหัสทัวร์ : DB04

นำท่านเดินทางสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่รวมความเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต มนต์เสน่ห์ความแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันอย่างลงตัวระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผันแปรจาก ผืนทะเลทรายสู่ค

มาใหม่
เริ่มต้น 33,900

กำหนดการเดินทาง

10-14 / 22-26 ตุลาคม

6-10 / 13-17 พฤศจิกายน

3-7 / 6-10 ธันวาคม

รายละเอียด

LIKE DUBAI 5D

รหัสทัวร์ : DB03

- แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm - ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

มาใหม่
เริ่มต้น 29,999

กำหนดเดินทาง 

ต.ค. - ธ.ค. 2562

รายละเอียด

GOOD TIME TO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHT

รหัสทัวร์ : DB01

-ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น -แวะถ่ายภาพตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ -นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam -ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแ

มาใหม่
เริ่มต้น 31,999

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. - ธ.ค. 62

รายละเอียด