Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ดูไบ

มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB02

VACATION DUBAI 5DAYS 2NIGHT

- แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm - ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

กำหนดการเดินทาง

ก.พ.-มี.ค. 63

เริ่มต้น 29,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB01

GOOD TIME TO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHT

- ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - แวะถ่ายภาพตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam - ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจก

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 63

เริ่มต้น 31,999
รายละเอียด

VACATION DUBAI 5DAYS 2NIGHT

รหัสทัวร์ : DB02

- แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Palm - ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

มาใหม่
เริ่มต้น 29,999

กำหนดการเดินทาง

ก.พ.-มี.ค. 63

รายละเอียด

GOOD TIME TO DUBAI 5 DAYS 3 NIGHT

รหัสทัวร์ : DB01

- ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - แวะถ่ายภาพตึก DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่ - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam - ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจก

มาใหม่
เริ่มต้น 31,999

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. - มี.ค. 63

รายละเอียด