Majestic Travel International

JP96 : GO JAPAN NIKKO EDO WONDERLAND REDKOCHIA 6D 4N

กำหนดการเดินทาง

04 09 ต.ค.67

08 13 ต.ค.67

15 20 ต.ค.67

22 27 ต.ค.67

25 30 ต.ค.67

การบินไทย
มาใหม่

GO JAPAN NIKKO EDO WONDERLAND REDKOCHIA 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เริ่มต้น 59,900

โหลด : 10

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 08.10)

2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – อิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

3 เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน – ชมโชว์การแสดงของนินจา – ชมโชว์การแสดง โออิรัน –ชมโชว์การแสดงละคร เจ้าแมวเนียงมาเกะ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

4 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กิจกรรม ชงชา – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 6 วัดอาซากุซะ – ห้างอิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25 – 21.55)