Majestic Travel International

JPT11 : NAGOYA HAKUBA KAMIKOCHI SHIRAKAWA GO FUJI 6D4N

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567

 

airasia x
มาใหม่

NAGOYA HAKUBA KAMIKOCHI SHIRAKAWA GO FUJI 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้ โดยสายการบิน THAI AIRASIA X (XJ)

เริ่มต้น 39,919

โหลด : 17

1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์ (XJ638 BKK-NGO 00:45-08:40)

2 สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-เมืองโทโยตะ-หุบเขาโครังเค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)

3 อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ

4 ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yoo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองยามานะชิ-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล

5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-เมืองนาโกย่า-อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ

6 สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (XJ639 NGO-BKK 10:30-14:35)