Majestic Travel International

JPT07 : KAMIKOCHI OSAKA ISE SHIRAKAWA GO AUTUMN 6D4N

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2567

airasia x
มาใหม่

KAMIKOCHI OSAKA ISE SHIRAKAWA GO AUTUMN 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย สายการบิน THAI AIRASIA X (XJ)

เริ่มต้น 37,919

โหลด : 17

1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติคันไซ (XJ610 BKK-KIX 12:20-20:05)

2 เมืองนารา-วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ย่านเมืองเก่าโอฮาไรมาจิ-ตรอกโอคาเงะ โยโกโช-เมืองนาโกย่า-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว นาบานะ โนะ ซาโตะ

3 เมืองโทโยะตะ-หุบเขาโครังเค-ชมชิกิซากุระ ณ สวนโอบาระฟุเรไอ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองฮิดะ ฟุรุคาวะ-เมืองทาคายาม่า

4 อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะ โคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองกิฟุ-ปราสาทกิฟุ-สวนสาธารณะกิฟุ-เมืองเกียวโต

5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ-สนามบินนานาชาติคันไซ (XJ611 KIX-BKK 20:55-01:15+1)

6 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ