Majestic Travel International

JPT04 : HAKUBA MOUNTAIN KAMIKOCHI 5D3N

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2567

airasia x
มาใหม่

HAKUBA MOUNTAIN KAMIKOCHI 5D3N ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)

เริ่มต้น 29,919

โหลด : 10

1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ (XJ600 BKK-NRT 23:50-08:00+1)

2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-เมืองนากาโนะ-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ

3 ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-Hakuba Mountain Resort-Hakuba Mountain Harbor-Yo-Hoo! Swing-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-เมืองยามานาชิ

4 โออิชิ ปาร์ค -ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ

5 สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (XJ601 NRT-BKK 09:15-14:35)