Majestic Travel International

JPT03 : HAKUBA KAMIKOCHI TAKAYAMA TOKYO AUTUMN 6D4N

กำหนดการเดินทาง

17-22 ตุลาคม 2567

24-29 ตุลาคม 2567

25-30 ตุลาคม 2567

การบินไทย
มาใหม่

HAKUBA KAMIKOCHI TAKAYAMA TOKYO AUTUMN 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล..โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

เริ่มต้น 59,919

โหลด : 14

1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ (TG640 BKK-NRT 22:10-06:40+1)

2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซนโซจิ-ถนนนากามิเสะ-เมืองยามานะชิ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิ พาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล

3 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองมัตสึโมโต้-เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์-ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี-เมืองทาคายาม่า

4 ตลาดเช้าทาคายาม่า-วัดฮิดะ โคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-เมืองนากาโน่-ฮาคุบะ

5 สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor-The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ-เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ-ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช-เมืองนาริตะ

6 กรุงโตเกียว-ย่านชิบะมาตะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (TG677 NRT-BKK 17:25-21:55)