Majestic Travel International

JPT02 : HAKUBA KAMIKOCHI OSAKA TOKYO AUTUMN 7D4N

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567

 

การบินไทย
มาใหม่

HAKUBA KAMIKOCHI OSAKA TOKYO AUTUMN 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้น 47,990

โหลด : 14

1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติคันไซ (TG622 BKK-KIX 23:59-07:30+1)

2 สนามบินนานาชาติคันไซ-ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ย่านซินไชบาชิ-ย่านโดทงโบริ-ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ- เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า

3 เมืองโทโยตะ-หุบเขาโครังเค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)

4 ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ

5 ฮาคุบะ-สถานีโนอาห์ อิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-Hakuba Mountain Resort-Hakuba Mountain Harbor-Yo Hoo! Swing-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-เมืองยามานะชิ-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ พาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล

6 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5–เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (TG661 HND-BKK 00:20-04:50) 7 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ