Majestic Travel International

JPD11 : OKINAWA 5 DAY 4 NIGHT

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2567

airasia
มาใหม่

OKINAWA 5 DAY 4 NIGHT BY AIRASIA

เริ่มต้น 32,900

โหลด : 48

01 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาฮา โอกินาว่า FD 9736 (08.00-14.55) - มิฮาม่าอเมริกันวิลเลจ - ออนเซ็น

02 หน้าผามันซาโมะ - ร้านโอคาชิโกะเท็น - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – เกาะโคริ – ถนนสึโบยา ยาชิมุง

03 ปราสาทชูริโจ – สวนโอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด – โรงงานกลั่นเหล้าอาวาโมริ – อาชิบีน่าเอาท์เลตมอลล์

04 ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ – ย่านยะไตมูระ ไม่ใช้รถในการเดินทาง

05 ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ตลาดปลาท่าเรือTOMARI – สนามบินนาฮา โอกินาว่า – สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย FD 9737 (15.55-18.50)